SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

4/8/2019 3:33:59 PM
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Với chủ đề được phát động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

Ngày 18/3/2019 Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành công văn số 407/KH-SCT để triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề được phát động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số hoạt động trước và trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể để triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đến toàn bộ người lao động của doanh nghiệp mình theo chủ đề năm 2019 phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Lập, phê duyệt và triển khai kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2019 của doanh nghiệp; Kiện toàn đội ngũ an toàn vệ sinh viên, bộ phận y tế và Hội đồng bảo hộ lao động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; Thực hiện nghiệp túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động - PCCN theo quy định, huấn luyện kỹ năng nhận diện, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc cho người lao động để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động – PCCN. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.

Báo cáo kết quả hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 về Sở Công Thương trước ngày 20/6/2019. 

 

Nguồn Bài: Nguyễn Thị Hạt

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương (4/8/2019 3:57:10 PM)
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời (12/24/2018 9:40:40 AM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
Phổ biến quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (8/14/2018 10:52:12 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son