SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

4/8/2019 3:33:59 PM
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Với chủ đề được phát động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

Ngày 18/3/2019 Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành công văn số 407/KH-SCT để triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của ngành trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề được phát động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 là "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số hoạt động trước và trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể để triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đến toàn bộ người lao động của doanh nghiệp mình theo chủ đề năm 2019 phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Lập, phê duyệt và triển khai kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2019 của doanh nghiệp; Kiện toàn đội ngũ an toàn vệ sinh viên, bộ phận y tế và Hội đồng bảo hộ lao động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; Thực hiện nghiệp túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động - PCCN theo quy định, huấn luyện kỹ năng nhận diện, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc cho người lao động để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động – PCCN. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.

Báo cáo kết quả hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 về Sở Công Thương trước ngày 20/6/2019. 

 

Nguồn Bài: Nguyễn Thị Hạt

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (10/18/2021 9:31:59 AM)
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ngành Công Thương (9/28/2021 9:24:39 AM)
Nâng cao công tác kỹ thuật, an toàn trong khai thác mỏ hầm lò (9/16/2021 9:47:32 AM)
Dừng các hoạt động vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/1/2021 11:30:06 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Ninh Giang dịp lễ Quốc khánh 2/9 (8/24/2021 11:15:43 AM)
Tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với tổ chức, cá nhân thuộc ngành Công Thương (5/31/2021 9:04:18 AM)
Sở Công Thương đẩy mạnh công tác ATVSLĐ - PCC năm 2021 (3/2/2021 11:15:32 AM)
Tăng cường an toàn PCCN trong thời gian Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (1/20/2021 3:43:46 PM)
Trên 120 đại biểu dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hành sản xuất sạch hơn (11/27/2020 8:49:52 AM)
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (9/22/2020 2:17:32 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son