SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Văn phòng

5/14/2018 2:21:38 PM
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến
Hiện tại, Sở Công Thương cung cấp 139 thủ tục hành chính và 02 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống; trong đó: Mức độ 2: 96 dịch vụ; mức độ 3: 41 dịch vụ; mức độ 4: 04 dịch vụ.
 
Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất; dịch vụ cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân và doanh nghiệp có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về trình tự giải quyết hồ sơ. Đây là hệ thống dùng chung cho các cơ quan hành chính nhà nước trong toàn tỉnh, cho phép các cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Hiện tại, Sở Công Thương cung cấp 139 thủ tục hành chính và 02 dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống; trong đó: Mức độ 2: 96 dịch vụ; mức độ 3: 41 dịch vụ; mức độ 4: 04 dịch vụ.

Việc khai thác và ứng dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công là một trong những nỗ lực tích cực của Sở Công Thương Hải Dương trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch và hiện đại.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính truy cập và nộp hồ sơ tại địa chỉ: dichvucong.haiduong.gov.vn.

 

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II (6/4/2019 4:46:47 PM)
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son