SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

1/17/2017 8:37:02 AM
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017
Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Theo đó, Sở Công Thương cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thi đua và hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân để các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

Thời gian đăng ký danh hiệu thi đua gửi về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 28/02/2017.

Đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác quản lý đăng ký trước ngày 31/03/2017 và nộp báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề tài về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 30/9/2017.

Nội dung chi tiết Công văn số 03/SCT-VP và Bản mẫu đăng ký thi đua năm 2017 xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son