SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Tin hoạt động Sở

10/17/2016 4:29:11 PM
Sở Công Thương đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
Sở tiếp tục chú trọng thực hiện công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

9 tháng năm 2016, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ lũy kế đến hết tháng 9 đạt 30.281,6 tỷ đồng, tăng 9,2%, Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2015; Kim ngạch xuất khẩu đến hết tháng 9/2016 đạt 3.185,3 triệu USD, tăng 1,2%, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.785,8 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, Sở còn tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Đồng thời Sở đã chỉ đạo có hiệu quả công tác thanh tra, quản lý thị trường, khuyến công và xúc tiến thương mại… Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, hoạt động thương mại trên một số lĩnh vực còn hạn chế so với yêu cầu thực tế và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, sâu rộng, kịp thời; công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa thực sự kiên quyết, hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trong 3 tháng cuối năm 2016; Sở Công Thương Hải Dương tiếp tục chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 theo Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương. Triển khai rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong tỉnh để tham mưu tháo gỡ.

2. Tiếp tục đảm đương tốt vai trò nòng cốt cho Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý vi phạm về giá bán hàng hóa, kinh doanh hàng không đảm bảo ATVSTP, bán hàng đa cấp ....

3. Tích cực hoàn thiện để trình UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình của ngành đảm bảo tiến độ đã đăng ký.

4. Tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

5. Tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn, thẩm định, cấp phép và kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhất là đối với xăng dầu, điện, LPG, than, rượu, thuốc lá,...

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra.

7. Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh và kịp thời báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

8. Tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là Cơ quan thường trực.

9. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án cải cách thủ tục hành chính của tỉnh; áp dụng mô hình khung trong hoạt động quản lý nhà nước tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; cải tiến tác phong, lề lối làm việc và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh./.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương quý II/2018 (6/27/2018 2:24:47 PM)
Sở Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động, thời gian làm việc (5/16/2018 10:13:46 AM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 4/2018 (5/8/2018 7:41:45 AM)
Sở Công Thương chung sức cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (5/4/2018 10:24:32 AM)
Sở Công Thương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 (8/31/2017 3:33:45 PM)
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 5/2017 (6/1/2017 4:21:14 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Hải Dương (3/7/2017 3:28:40 PM)
Sở Công Thương tổ chức họp giao ban tháng 9 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2016. (10/13/2016 2:09:30 PM)
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương (10/7/2016 12:00:13 PM)
Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí (7/8/2016 6:15:08 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son