SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

8/19/2016 10:35:11 AM
Sở Công Thương ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên
Quy tắc ứng xử Quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Sở khi thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, nhằm đảm bảo sự công minh, chính trực, văn minh, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Sở Công Thương ra Quyết định số 1095/QĐ-SCT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và nhân viên, với những nội dung chính như sau:

1. Tiếp xúc với các tổ chức, công dân

- Công chức, viên chức khi tiếp xúc giải quyết công việc với tổ chức, công dân phải thể hiện thái độ hòa nhã, ân cần, nhiệt tình, lịch sự, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Không to tiếng, không hách dịch hoặc có thái độ cộc cằn; không gây căng thẳng, bức xúc cho tổ chức, công dân.

- Công tâm, tận tụy khi thi hành nhiệm vụ.

- Giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả.

- Quan tâm, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, công dân.

- Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, công dân.

- Tránh bắt công dân chờ trong khi công chức, viên chức đủng đỉnh làm việc một cách chậm chạp hoặc nói chuyện điện thoại quá lâu.

2. Ứng xử với cấp trên.

- Chấp hành nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện quyết định, chỉ đạo đó trái với pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định, chỉ đạo. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định, chỉ đạo thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định, chỉ đạo.

- Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên, bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp trên. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.

3. Ứng xử với cấp dưới

- Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo về mọi mặt. Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cấp dưới; chân thành, động viên, thông cảm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công việc và trong cuộc sống của cấp dưới.

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, xa rời cấp dưới.

4. Ứng xử với đồng nghiệp

- Xem đồng nghiệp như người thân trong gia đình mình; quan tâm, chia sẻ khó khăn trong công tác và cuộc sống.

- Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp.    

- Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia góp ý trong công việc, cuộc sống.

- Hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tham gia hội họp, sinh hoạt tập thể

- Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu. Có mặt trước giờ quy định ít nhất 05 phút để ổn định chỗ ngồi và tuân thủ quy định của Ban Tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

- Trong khi họp: Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác. Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng; không tự ý bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp; không ra vào, đi lại tùy tiện trong phòng họp. Phát biểu ý kiến theo điều hành của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức.

6. Giao tiếp điện thoại

Sử dụng tiết kiệm, chỉ sử dụng điện thoại cơ quan vào đúng mục đích công việc chung của cơ quan, đơn vị, không sử dụng vào việc riêng.

- Khi gọi: Phải chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi (ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể). Khi đầu dây bên kia có người nhắc máy thì có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, bộ phận làm việc của mình và đề nghị được gặp người cần gặp. Trao đổi nội dung đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Âm lượng vừa đủ nghe, nói năng từ tốn, rõ ràng, xưng hô phù hợp với đối tượng nghe, không nói quá to, thiếu tế nhị gây khó chịu cho người nghe và đồng nghiệp trong phòng làm việc (nếu có). Có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc gọi.

- Khi nghe: Cần có lời chào hỏi, xưng tên, chức danh, bộ phận làm việc của mình. Nếu người gọi cần gặp đích danh mình thì trao đổi, trả lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi. Âm lượng, xưng hô như khi gọi điện thoại đi. Nếu người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thì chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa chỉ cần gặp. Có lời chào trước khi kết thúc điện thoại.

7. Ứng xử với người thân trong gia đình

- Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt đời sống văn hóa ở nơi cư trú; xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, hòa thuận.

8. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú

- Gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú

9. Ứng xử nơi công cộng, đông người

- Thực hiện nếp sống văn hóa, quy tắc, quy định nơi công cộng. Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe, khi qua đường.

- Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh, môi trường nơi công cộng; kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật.

- Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son