SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 28/1/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

2/12/2019 4:33:33 PM
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 trong toàn Ngành
Ngày 23/01/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch Số 143/KH-SCT về phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành năm 2019.
 
Năm 2019, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Công Thương Hải Dương với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” gắn với các nội dung cụ thể.

Theo Kế hoạch, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành cần phát huy tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động tích cực trong các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của toàn ngành Công Thương Hải Dương năm 2019.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các tổ chức chính trị xã hội phát động; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019; thực hiện tốt giao ước thi đua của Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để các phòng, ban thuộc Sở, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

* Toàn ngành Công Thương phấn đấu năm 2019:

1. Đảng bộ: Đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy cấp trên khen thưởng.

2. Sở Công Thương: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Trưởng Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

3. Công đoàn: Đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

4. Đoàn Thanh niên: Đạt danh hiệu “Đoàn vững mạnh”, được Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen.

5. Hội Cựu Chiến binh: Đạt danh hiệu “Tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh”.

Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình trong năm 2019 để đăng ký các danh hiệu thi đua. Thời gian đăng ký danh hiệu thi đua gửi về Văn phòng Sở trước ngày 31/01/2019.

Đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác quản lý nộp báo cáo kết quả triển khai về Văn phòng Sở trước ngày 30/9/2019.

Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Công Thương Hải Dương chỉ bình xét cho những tập thể, cá nhân có đăng ký các danh hiệu thi đua (Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến) từ đầu năm.

Xem và tải về Kế hoạch tại đây!.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Ngành Công Thương chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (12/19/2019 2:50:33 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm (8/1/2019 7:52:09 AM)
Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (5/4/2019 2:46:09 PM)
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi (3/20/2019 11:01:33 AM)
Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (1/18/2019 10:11:11 PM)
Sở Công Thương xây dựng 11 nhiệm vụ công tác năm 2019 (1/14/2019 10:22:42 AM)
Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh (1/4/2019 3:20:20 PM)
Năm 2018, mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh (1/3/2019 11:06:42 AM)
15 doanh nghiệp thông báo bán hàng đa cấp năm 2018 (1/3/2019 8:55:38 AM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ký Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh (1/3/2019 8:11:32 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son