SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Văn phòng

1/9/2019 3:06:46 PM
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019
Ngày 28/12/2018, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 2182/KH SCT về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
 
Việc kiểm tra là yêu cầu bắt buộc nhằm chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC.

Qua kiểm tra, Sở Công Thương sẽ đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC tại các phòng và đơn vị thuộc Sở; từ đó xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác CCHC trong thời gian tới.

Đối tượng kiểm tra gồm các phòng chuyên môn thuộc Sở; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng). Thời gian kiểm tra: tháng 10/2019.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/10/2019. Đoàn kiểm tra sẽ bố trí lịch làm việc trực tiếp với các phòng, đơn vị trong tháng 10/2019.

Sở Công Thương giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng và đơn vị thuộc Sở thực hiện kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch; tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng nội dung chương trình kiểm tra cụ thể.

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã phân cấp cho cấp huyện. Tham mưu Giám đốc Sở thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng nội dung chương trình kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã phân cấp cho cấp huyện.

Nội dung Kế hoạch số 2182/KH SCT xem và tải về tại đây!. 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II (6/4/2019 4:46:47 PM)
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son