SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/2/2018

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

6/28/2016 7:53:01 AM
Quyết định thành lập, tuyên tryền và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra nông thôn và thủy sản tỉnh.
Ngày 03/02/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 434/QB-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra nông thôn và thủy sản tỉnh Hải Dương năm 2016.

QĐ_UBNDtinh.pdf

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

KH_tuyen truyen.pdf

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Hải Dương năm 2016.

KH_Thuc hien tong dieu tra.pdf

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

TB_ Ban chi dao.pdf

Ngày 25/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản phân công trách nhiệm trong Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

TB_ Tổ thường trưc.pdf

 

Nguồn Bài: haiduong.gov.vn

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) (1/10/2018 2:39:28 PM)
Đặc sản Ổi Thanh Hà (11/21/2017 5:37:53 PM)
Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (9/20/2017 4:12:57 PM)
Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (7/21/2017 3:31:55 PM)
Nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa" (7/11/2017 1:19:17 PM)
Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (7/6/2017 8:57:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020 (6/23/2017 8:26:55 AM)
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 (4/27/2017 11:16:28 AM)
Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Hải Dương (12/22/2016 8:16:00 AM)
Thành tựu công nghiệp Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh (12/21/2016 8:47:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son