SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

11/27/2015 4:01:42 PM
Quy tắc xuất xứ trong quá trình hội nhập
Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức buổi tập huấn về xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.

“Quy tắc xuất xứ” luôn luôn là yếu tố quan trọng trong tất cả các hiệp định thương mại tự do, là công cụ để xác định hàng hóa nhập khẩu có được hưởng thuế quan ưu đãi, giúp duy trì sự cân bằng hợp lý giữa “thuận lợi hóa thương mại” và “phòng tránh gian lận thương mại”, đo mức độ tận dụng ưu đãi từ các FTA của các nền kinh tế thành viên trong khối ASEAN.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh nắm rõ Quy tắc xuất xứ của hàng hóa, ngày 24/11/2015, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức buổi tập huấn về xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.

Buổi tập huấn giúp các doanh nghiệp hệ thông hóa, cập nhật các quy định pháp luật mới nhất có liên quan đến xuất xứ hàng hóa, cũng như nắm bắt, vận dụng các quy định có liên quan để được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang các thị trường mà Việt Nam có FTA; đồng thời giới thiệu về tự chứng nhận xuất xứ và hướng dẫn, giải đáp một số vấn đề cụ thể về hồ sơ xuất xứ cho doanh nghiệp và sử dụng hệ thống khai báo xuất xứ qua Internet./

Lê Hiền- Phòng Quản lý XNK khu vực)

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son