SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 15/12/2018

Điện lực - Năng lượng

6/30/2016 2:34:08 PM
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2025; tầm nhìn đến năm 2035
Ngành Điện Hải Dương đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Với nhu cầu lớn về sản lượng điện thì việc quy hoạch phát triển điện lực trong giai đoạn này là một tầm nhìn chiến lược đúng đắn.

Hải Dương là một tỉnh đang có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh của miền Bắc và cả nước. Nằm giữa tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh , Hải Dương đã và đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là việc trao đổi hàng hoá với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước và có nhiều sản phẩm xuất khẩu ra thế giới.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, để từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Hải Dương đang xây dựng mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng liên kết Vùng theo hướng văn minh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của cả nước. Nhằm sớm đạt được mục tiêu trên, việc phát triển hệ thống điện của tỉnh phục vụ sản xuất hoạt động kinh doanh là một tất yếu và cần được ưu tiên đi trước một bước.

Với sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh và sự nỗ lực của Sở Công Thương Hải Dương, ngành Điện đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển đó. Với nhu cầu rất lớn về sản lượng điện phục vụ cho sản xuất và dân sinh trong giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2035 thì việc quy hoạch phát triển điện lực trong giai đoạn này là một tầm nhìn chiến lược đúng đắn.

Quy hoạch phát triển điện lực trong giai đoạn này là một tầm nhìn chiến lược đúng đắn.

Khi xây dựng một công trình điện có tầm cỡ và mang tính chiến lược lâu dài của tỉnh cần phải đầu tư rất nhiều kinh phí cùng với đó là các yếu tố khác đi kèm. Việc lên kế hoạch sớm ngay từ bây giờ để dành quỹ đất cho xây dựng trạm biến áp 500kv, 220kv, 110kv và xây dựng các đường dây xuất tuyến. Đặc biệt với sự phát triển mạnh về sản lượng tiêu thụ điện năng hiện nay và trong thời gian tới thì cần phải nâng cấp rất nhiều trạm biến áp tại hầu hết các khu vực mới đủ tải để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong khi đó, các dự án quy hoạch sử dụng đất có thể dẫn tới việc quy hoạch chồng chéo, khó tránh khỏi việc dự án sau đè lên quy hoạch trước. Do đó cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành trong việc dành quỹ đất cụ thể cho kế hoạch phát triển điện lực lâu dài của tỉnh đến năm 2035. Bên cạnh đó, để việc lập quy hoạch phát triển điện lực Hải Dương giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 khả thi và đi vào thực tiễn cũng phải có sự hưởng ứng và ủng hộ của nhân dân tỉnh nhà. Phát triển điện lực không chỉ là sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương mà còn góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.

Nguồn Bài: Trần Văn Minh (Phòng Quản lý năng lượng)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (9/28/2018 11:22:01 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2018 (8/14/2018 10:44:41 AM)
Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (6/15/2018 11:58:58 AM)
Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 08/CT-TTg và công tác cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2018 (6/7/2018 11:01:05 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn cấp thẻ kiểm tra viên điện lực 2018 (5/14/2018 10:45:07 AM)
Giờ Trái đất năm 2018: Tiết kiệm 31.200kWh điện (4/13/2018 2:31:54 PM)
Kế hoạch triển khai Chiến dịch Giờ trái đất 2018 (3/2/2018 2:58:23 PM)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng năm 2018 (2/12/2018 3:11:20 PM)
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu "dataenergy.vn" tại Hải Dương (11/21/2017 11:29:15 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2017 (9/28/2017 3:11:18 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son