SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

5/18/2016 9:28:43 AM
Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.
Quy chế này quy định việc cấp C/O mẫu D giáp lưng cho mặt hàng xăng dầu.

Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Bộ Công thương ban hàng Quyết định 1386/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Quy chế này quy định việc cấp C/O mẫu D giáp lưng cho mặt hàng xăng dầu ( mã HS thuộc nhóm 2709 và 2710) của thương nhân nước ngoài gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sau đó xuất khẩu sang các nước Asean hoặc nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 8 tháng 4 năm 2017.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tham khảo chi tiết Quyết định trên tại địa chỉ: www.moit.gov.vn; hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương (Số 14 Phố Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương) Điện thoại: 03203 859792 để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nguồn Bài: Lê Hiền (Phòng QLXNK khu vực)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son