SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/4/2019

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

5/18/2016 9:28:43 AM
Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.
Quy chế này quy định việc cấp C/O mẫu D giáp lưng cho mặt hàng xăng dầu.

Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Bộ Công thương ban hàng Quyết định 1386/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Quy chế này quy định việc cấp C/O mẫu D giáp lưng cho mặt hàng xăng dầu ( mã HS thuộc nhóm 2709 và 2710) của thương nhân nước ngoài gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sau đó xuất khẩu sang các nước Asean hoặc nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 8 tháng 4 năm 2017.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tham khảo chi tiết Quyết định trên tại địa chỉ: www.moit.gov.vn; hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương (Số 14 Phố Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương) Điện thoại: 03203 859792 để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nguồn Bài: Lê Hiền (Phòng QLXNK khu vực)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương tăng cường cải cách thủ tục hành chính (12/23/2016 8:32:31 AM)
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang các nước Liên minh kinh tế Á-Âu (10/17/2016 8:05:03 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son