SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

8/18/2016 10:19:44 AM
Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương
Ngày 12/8/2016, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1094/QĐ-SCT về việc thực hiện Quy chế hoạt động của Bộ phận nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu mối tập trung hướng dẫn các thủ tục hành chính; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở); thực hiện luân chuyển hồ sơ sau khi tiếp nhận đến các đơn vị thuộc Sở hoặc người có thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở và chịu sự quản lý, trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương có địa chỉ tại số 14, phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương(cùng trụ Sở của Sở Công Thương). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và giải quyết công việc trong giờ hành chính, vào tất cả các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu cụ thể như sau:

1.    Lịch làm việc

-          Giờ mùa hè

            + Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

            + Buổi chiều từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ.

-          Giờ mùa đông:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.

            + Buổi chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2.    Số điện thoại: 03203.843.983

Chi tiết về Quy chế xem Tại đây.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son