SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 10/7/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

4/2/2020 10:02:28 AM
Phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/3/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 560/SCT-QLTM về phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nội dung cụ thể như sau:
 
1. Tình hình cung - cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn

Tính đến ngày 25/3/2020, về cơ bản cung - cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hải Dương luôn duy trì sự cân đối, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm sản xuất tại Hải Dương còn cung ứng ra các tỉnh ngoài, nhất là thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.

2. Phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu phòng chống dịch Covid 19

Tỉnh Hải Dương hiện không còn doanh nghiệp thương mại nào có phần vốn Nhà nước chiếm tỷ trọng chi phối đang hoạt động. Hầu hết hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong tỉnh được thực hiện thông qua các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các hộ kinh doanh cá thể.

Để chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu phòng khi dịch bệnh gia tăng, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đoàn công tác làm việc tại một số doanh nghiệp, cơ sở chuyên doanh theo từng ngành hàng; ký biên bản làm việc với cam kết của từng đơn vị; trong đó các Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh cam kết sẵn sàng tăng năng lực sản xuất, kinh doanh từ 50-100% khi có yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, đồng thời sẵn sàng giảm lượng hàng bán ra cho khách hàng thường xuyên để ưu tiên cung ứng hàng vào các địa bàn bị cách ly theo yêu cầu.

3. Kế hoạch dự báo về lượng hàng thiết yếu theo kịch bản 5 cấp độ được chi tiết tại Công văn 1998/BCT-TTTN của Bộ Công Thương:

Kịch bản ứng phó 05 cấp độ theo Công văn số 1998/BCT-TTTN của Bộ Công Thương đưa ra mức độ ảnh hưởng cao hơn so với các cấp độ tại Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Hải Dương.

Trên cơ sở các kịch bản của Bộ Y tế và Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 của tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 402/KH-SCT ngày 10/3/2020 về đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với dịch bệnh Covid 19- với các cấp độ thấp hơn so với 05 cấp độ theo Công văn số 1998/BCT-TTTN của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, trên cơ sở danh mục hàng hóa thiết yếu và định mức tiêu dùng bình quân của 01 người trong vòng 14 ngày tại Công văn số 1998/BCT-TTTN của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tiếp tục xây dựng Kế hoạch về lượng hàng hóa thiết yếu theo kịch bản 5 cấp độ (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

4. Đánh giá khả năng đáp ứng lượng hàng hóa của các Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh đã ký cam kết với Sở Công Thương theo 05 cấp độ:

4.1. Đối với hàng lương thực, thực phẩm tươi sống (lưu chuyển thường xuyên trong ngày):

- Mặt hàng gạo: Hiện có 03 đơn vị chuyên doanh đã ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu. Lượng hàng các đơn vị dự trữ thường xuyên để đảm bảo lưu thông khoảng 450 tấn. Khi dịch bệnh bùng phát có thể huy động về kho hàng (sau 10 ngày) đạt 1.000 tấn. Như vậy, các đơn vị cung ứng gạo luôn sẵn sàng đáp ứng đủ lượng hàng trong mọi tình huống kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

- Mặt hàng thịt lợn: Hiện có 03 đơn vị chuyên doanh ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu. Lượng hàng các đơn vị lưu chuyển thường xuyên khoảng 7.700 kg/ngày. Khi dịch bệnh bùng phát có thể tăng năng lực cung ứng 15-17 tấn/ngày. Như vậy trong 14 ngày, 03 đơn vị có thể cung ứng tối đa khoảng 220 tấn thịt lợn, sẵn sàng đáp ứng trong kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

- Mặt hàng thịt gà: Hiện có 01 đơn vị chuyên doanh ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu. Lượng hàng đơn vị lưu chuyển thường xuyên khoảng 6.000 kg thịt/ngày. Khi dịch bệnh bùng phát đơn vị này có thể cung ứng 10 tấn thịt/ngày. Như vậy trong 14 ngày, riêng đơn vị này có thể cung ứng tối đa khoảng 140 tấn thịt gà, sẵn sàng đáp ứng đủ lượng hàng trong mọi tình huống kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

- Mặt hàng rau, củ, quả các loại: Hiện có 02 đơn vị chuyên doanh ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu. Lượng hàng 02 đơn vị lưu chuyển thường xuyên khoảng 55 tấn/ngày. Khi dịch bệnh bùng phát có thể cung ứng 110 tấn/ngày. Như vậy trong 14 ngày, 02 đơn vị có thể cung ứng tối đa khoảng 1.540 tấn rau các loại, sẵn sàng đáp ứng đủ lượng hàng trong mọi tình huống kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

- Mặt hàng thủy sản: Hiện có 01 đơn vị chuyên doanh (cá lồng) ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu. Lượng hàng đơn vị dự trữ thường xuyên để đảm bảo lưu thông khoảng 50 tấn. Khi dịch bệnh bùng phát có thể huy động lượng hàng đạt 200 tấn. Như vậy, riêng đơn vị này luôn sẵn sàng cung ứng, đáp ứng đủ lượng hàng trong mọi tình huống kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

- Mặt hàng Trứng: Hiện có 01 đơn vị chuyên doanh ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu. Lượng hàng đơn vị lưu chuyển thường xuyên khoảng 600-700 quả/ngày. Khi dịch bệnh bùng phát có thể cung ứng 10.000 quả/ngày. Như vậy trong 14 ngày, đơn vị này có thể cung ứng tối đa khoảng 140.000 quả trứng, luôn đáp ứng trong kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 và sẵn sàng huy động thêm để thỏa mãn yêu cầu ở cấp độ 5.

4.2. Đối với nhóm hàng thực phẩm công nghệ (có hạn sử dụng) và hàng thiết yếu khác như: Mỳ tôm; muối; Dầu ăn; Nước đóng chai; Nước mắm; Nước sát khuẩn; Khẩu trang; Giấy vệ sinh.v.v.;

Hiện có 03 đơn vị chuyên doanh theo mô hình siêu thị gồm: Công ty TNHH EB (Big C Hải Dương), Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Hải Dương, Công ty TNHH đầu tư và Dịch vụ Lan Chi – Chi nhánh Hải Dương (Lan Chi Mart Chí Linh và Lan Chi Mart Kinh Môn) đã ký cam kết với Sở Công Thương sẵn sàng tham gia cung ứng khi có yêu cầu.

Lượng hàng các đơn vị này dự trữ thường xuyên để đảm bảo lưu thông luôn sẵn sàng đáp ứng đủ trong các tình huống kịch bản từ cấp độ 1 đến cấp độ 4. Các doanh nghiệp cam kết sẵn sàng tăng năng lực kinh doanh từ 35% - 100% khi có yêu cầu phòng chống dịch bệnh, lượng hàng có thể huy động đầy đủ về kho hàng của doanh nghiệp chỉ trong thời gian từ 2-3 ngày. Như vậy, trong tình huống kịch bản diễn ra đến cấp độ 5, thì 03 doanh nghiệp này có thể đảm bảo sẵn sàng đáp ứng đủ lượng hàng theo tiến độ thời gian trong 14 ngày.

5. Đánh giá chung:

5.1. Tại thời điểm hiện nay, tình hình cung - cầu hàng hóa trên địa bàn Hải Dương đảm bảo cân đối, nguồn hàng phong phú, đa dạng, thỏa mãn nhu cầu nhân dân trong và ngoài tỉnh, với giá cả cơ bản ổn định.

5.2. Lượng hàng hóa thiết yếu (các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lưu chuyển thường xuyên và dự trữ để duy trì lưu thông) về cơ bản luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khi có yêu cầu cách ly ở các tình huống kịch bản theo các cấp độ, từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.

Hiện tại, tỉnh Hải Dương chỉ có 01 trường hợp duy nhất (cháu bé 11 tuổi ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện) dương tính với virus SARS-CoV-2. Nên nguồn cung hàng hóa luôn sẵn sàng đảm bảo.

Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu (có thể cao hơn cả cấp độ 5); khi đó một số nhóm, mặt hàng sẽ cần bổ sung thêm nguồn cung.v.v. Trong trường hợp này, Sở Công Thương sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền can thiệp hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi (0%) cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để chuẩn bị đủ nguồn hàng theo yêu cầu.

5.3. Do đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh phải dựa trên các nguồn lực thực tế (luôn có giới hạn) và thị trường cần duy trì tính ổn định; nên trong một số trường hợp, nếu lượng cầu (do yếu tố tâm lý mua tích trữ) tăng đột biến trong thời gian ngắn thì khả năng nguồn cung bị thiếu hụt cục bộ, dẫn đến mất cần đối cung - cầu trong ngắn hạn vẫn có thể xảy ra.

Vì vậy, đề nghị Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ và phối hợp với các cơ quan có liên quan ở Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền giúp ổn định tâm lý người dân, nhằm định hướng người dân không mua gom, tích trữ hàng hóa tránh gây hiện tượng thiếu hàng, tăng giá cục bộ trong ngắn hạn. 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí (6/25/2020 9:27:08 AM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” (6/16/2020 9:50:22 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 10:55:23 AM)
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 (6/8/2020 8:38:11 AM)
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) (6/2/2020 8:03:53 AM)
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 (5/25/2020 10:53:27 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính (5/22/2020 2:41:02 PM)
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020 (5/21/2020 3:05:03 PM)
Mời tham gia các khóa tập huấn về cam kết Hiệp định EVFTA (5/20/2020 4:41:17 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020 (5/11/2020 9:34:24 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son