SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

12/7/2018 7:51:32 AM
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018
Ngày 26/11/2108, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 cho 12 cá nhân.
 
Thực hiện Kế hoạch số 997/KH-UBND ngày 06/04/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã tích cực tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp, làng nghề thực hiện Kế hoạch bình xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018.

Trong thời gian triển khai thực hiện, Sở Công Thương đã tiếp nhận 13 hồ sơ của doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; trong đó: Thành phố Hải Dương (3 hồ sơ), huyện Nam Sách (5 hồ sơ), huyện Tứ Kỳ (2 hồ sơ), huyện Cẩm Giàng (1 hồ sơ), huyện Ninh Giang (1 hồ sơ) và huyện Bình Giang (1 hồ sơ).

Đối với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động gồm có: Vẽ trang trí trên sản phẩm gốm, sứ (5 hồ sơ); Thêu ren (2 hồ sơ); Thi công xây dựng nhà gỗ theo lối cổ xưa (01 hồ sơ); Kim Hoàn (01 hồ sơ); Ngõa đình, chùa (02 hồ sơ); Mộc đình, chùa (02 hồ sơ).

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của các doanh nghiệp, làng nghề, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về thành lập Hội đồng thẩm định, xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018. Ngày 24/10/2018, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp bình xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2018 cho 12 cá nhân.

Ngày 26/11/2108, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 cho 12 cá nhân, gồm: 04 nghệ nhân vẽ trang trí sản phẩm gốm, sứ của Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, 02 nghệ nhân thêu ren của Làng nghề Xuân Nẻo, 01 nghệ nhân thi công xây dựng nhà gỗ theo lối cổ xưa của Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Đạt; 01 nghệ nhân kim hoàn của HTX mỹ nghệ kim hoàn truyền thống Châu Khê; 02 nghệ nhân mộc đình của Làng nghề Cúc Bồ và Công ty TNHH tu bổ di tích Thanh Bình; 02 nghệ nhân Ngõa đình, chùa của Công ty TNHH tu bổ di tích Thanh Bình và Công ty TNHH Thành Đông.

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son