SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

THƯƠNG MẠI

7/30/2021 3:19:54 PM
Phối hợp xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở
Sở Công Thương đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.


Thực hiện Công văn số 2580/UBND-VP ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, ngày 29/7/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1168/SCT-QLTM về triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg. Theo đó, Sở đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở (theo mẫu đề cương, nội dung chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước 31/12/2021. Trong đó: Trường hợp cơ sở kinh doanh xăng dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ (sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 m3) - thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện; các trường hợp còn lại, thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu sau khi được phê duyệt, phải gửi về Sở Công Thương để phối hợp quản lý, tổ chức hậu kiểm theo yêu cầu.
Sở cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện, để trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/12/2021; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ (dưới 20 m3) trên địa bàn: lập và trình UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trước 25/12/2021.

Tổng hợp kết quả phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Công Thương trước ngày 31/12/2021 để phối hợp quản lý theo quy định.

Nội dung chi tiết các văn bản được đính kèm gồm: Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2580/UBND-VP ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chuỗi cung ứng hàng hóa (9/19/2021 3:59:47 PM)
7 sai lầm cần tránh khi mua sắm online để khỏi mất tiền oan (9/14/2021 9:40:01 AM)
Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (8/13/2021 2:48:19 PM)
Thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy- Hà Giang (8/12/2021 3:19:37 PM)
Đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội (8/9/2021 9:40:53 AM)
Đề nghị lập danh sách xe tô tô và nhân viên vận chuyển hàng hóa thiết yếu (8/6/2021 4:04:47 PM)
Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (8/3/2021 3:48:34 PM)
Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 (7/28/2021 7:53:43 AM)
Hỗ trợ lưu thông hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai (5/27/2021 9:42:25 AM)
Chủ động nguồn cung hàng thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn bị cách ly do dịch Covid 19 (5/24/2021 10:27:23 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son