SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

6/17/2019 10:08:21 AM
Những nội dung cần quan tâm khi xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường Trung Quốc
Qua tổng hợp thông tin từ Cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh có biên giới với Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương xin gửi tới Quý doanh nghiệp một số thông tin cập nhật như sau:

Trong thời gian qua, phía Trung Quốc liên tục thiết lập và áp dụng các hàng rào kỹ thuật nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa từ Việt Nam sang, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đường biên giới nhằm ngăn chặn hàng hóa không rõ xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường Việt Nam.

Từ đầu năm 2019, phía Trung Quốc có chủ trương hạn chế nhập khẩu tiểu ngạch, chuyển qua chính ngạch đối với hàng nông sản, thực phẩm nhằm thông qua hệ thống kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sẽ áp dụng xử phạt nếu không đủ tiêu chuẩn. Nội dung quản lý giám sát cụ thể đối với một số nhóm mặt hàng như sau:

- Yêu cầu quản lý giám sát hàng thủy sản đông lạnh và khô: Thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn đề xuất, tra cứu thông tin chuẩn thực phẩm nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan Trung Quốc; các loại có độ rủi ro cao bắt buộc phải làm thủ tục thẩm định kiểm dịch, bao gồm 23 loại, trong đó có tôm chân trắng, cá chim vây bạc, cá chình Nhật Bản…; Khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản của cơ quan chức năng Việt Nam; tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất xưởng, không được mang hàng hóa đến cửa khẩu rồi mới phun, in tạm thời hoặc đóng thêm bao bì có nhãn mác; trên bao bì ít nhất phải ghi rõ (10 yếu tố): tên và tên khoa học sản phẩm, quy cách, thời gian sản xuất, số lô hàng, điều kiện bảo quản, phương thức sản xuất (đánh bắt hay nuôi trồng trên biển), khu vực sản xuất, tên doanh nghiệp gia công sản xuất và điểm đến là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Yêu cầu quản lý giám sát đối với hàng thủy sản cấp đông không qua chế biến: thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn kiểm dịch (128 loại sản phẩm), tra cứu thông tin tiêu chuẩn thực phẩm nhập khẩu Tổng cục Hải quan một số loại chưa được nhập khẩu gồm: cá mú, cá rìa, ốc nhồi Phú Thọ…; Các loại có độ rủi ro cao bắt buộc phải làm thủ tục kiểm định kiểm dịch, bao gồm 23 loại, trong đó có: cá chim, vây cá mập, cá chình Nhật Bản, tôm he…; Tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất xưởng không được đem hàng hóa đến cửa khẩu rồi mới phun, in tạm thời hoặc đóng thêm bao bì có nhãn mác; trên bao bì ít nhất phải ghi rõ (4 nội dung): Tên và tên khoa hoạc sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tên doanh nghiệp nuôi trồng hoặc đóng gói, số phê chuẩn.

- Yêu cầu giám sát thực phẩm làm từ thực phẩm: thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn kiểm dịch (50 loại), tra cứu tiêu chuẩn thực phẩm nhập khẩu của Tổng cục Hải quan. Các loại có độ rủi ro cao phải làm thủ tục thẩm định kiểm dịch như các loại cà tím, ớt tươi,...; Khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm định thực vật của cơ quan chức năng Việt Nam; Tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất xưởng, không được đưa hàng hóa đến cửa khẩu rồi mới phun, in tạm thời hoặc đóng thêm bao bì có nhãn mác; Trên bao bì ít nhất phải ghi rõ (8 yếu tố): tên thực phẩm, quy cách, hàm lượng tinh, thời gian sản xuất, thời gian sử dụng, nước sản xuất, nhà sản xuất nước ngoài (nếu có).

- Yêu cầu quản lý thực phẩm đóng gói: thực hiện cơ chế quản lý nhà nước xuất nhập khẩu thực phẩm nhập khẩu và quản lý hồ sơ nhãn mác; sản phẩm của nhà xuất khẩu hoặc đại lý nước ngoài đã xin phép Tổng cục Hải quan lập hồ sơ mới được nhập khẩu; các loại sản phẩm chưa lập hồ sơ thì không được nhập khẩu; khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận vệ sinh thực phẩm của cơ quan chức năng Việt Nam; nhãn mác trên bao bì phải thống nhất với nhãn mác đăng ký hồ sơ, phù hợp với yêu cầu thực phẩm (tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, quy định về nhãn mác thực phẩm bao bì).

- Yêu cầu quản lý giám sát hoa quả: sản phẩm bắt buộc phải thuộc các vườn trái cây hoặc xưởng đóng gói được cơ quan chức năng Việt Nam đăng ký và được Tổng cục Hải quan xác nhận (danh sách liên quan có thể tra cứu thông tin trên Website Tổng cục Hải quan); đến trước ngày 01/01/2019 các vườn trái cây và xưởng đóng gói tại Tổng cục Hải quan sẽ vẫn còn hiệu lực; Thực hiện quản lý tiêu chuẩn kiểm dịch (8 loại) gồm: thanh long, mít, nhãn, vải, xoài, chuối, chôm chôm, dưa hấu; Bắt buộc phải làm thủ tục thẩm định kiểm dịch; Khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của cơ quan chức năng Việt Nam; Tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất xưởng, không được đưa hàng hóa đến cửa khẩu mới phun, in tạm thời hoặc đóng thêm bao bì có nhãn mác; Trên bao bì ít nhất phải ghi rõ (3 yếu tố): Tên gọi, xuất xứ, tên gọi hoặc mã đại lý xưởng đóng gói.

- Yêu cầu quản lý giám sát thức ăn làm từ động vật thủy sinh: Sản phẩm bắt buộc phải của các doanh nghiệp sản xuất động vật thủy sinh Việt Nam đã đăng ký tại Trung Quốc; Bắt buộc phải làm thủ tục thẩm định kiểm dịch; Khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản của cơ quan chức năng Việt Nam; Nhãn mác nhận biết trên bao bì và làm giấy phép kiểm dịch phải thống nhất như mẫu trong hồ sơ; Trên bao bì ít nhất phải có ghi rõ (4 yêu tố): Tên và tên khoa học sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tên doanh nghiệp nuôi trồng hoặc đóng gói, số phê chuẩn.

- Yêu cầu quản lý giám sát đối với bột sắn: Sản phẩm bắt buộc phải của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đăng ký tại Trung Quốc; Khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của cơ quan chức năng Việt Nam; Tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất xưởng, không được đưa hàng hóa đến cửa khẩu rồi mới phun, in tạm thời hoặc đóng thêm bao bì có nhãn mác; Trên bao bì ít nhất phải ghi rõ (5 yếu tố): Xuất xứ, mức độ, doanh nghiệp gia công, thời gian gia công và xác định rõ sử dụng cho chế biến thực phẩm hay công nghiệp. Trong đó, ghi chú sử dụng làm thực phẩm không cần ghi chú thêm mức độ.

- Yêu cầu quản lý giám sát thức ăn gia súc: Sản phẩm bắt buộc phải của doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản Việt Nam đăng ký tại Trung Quốc (Giấy đăng ký thức ăn gia súc nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành); Bắt buộc phải làm thủ tục thẩm định kiểm dịch; Khi khai báo phải xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch An-bu-min động vật của cơ quan chức năng Việt Nam; Tem, nhãn mác trên bao bì phải in trên bao bì gốc trước khi sản phẩm xuất xưởng, không được đưa hàng hóa đến cửa khẩu rồi mới phun, in tạm thời hoặc đóng thêm bao bì có nhãn mác; Bao bì thức ăn gia súc phải có nhãn mác bằng chữ Trung Quốc và phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia nhãn mác thức ăn gia súc Trung Quốc.

Việc nắm bắt đầy đủ, kịp thời những yêu cầu quản lý giám sát hàng nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc của mỗi doanh nghiệp là hết sức cần thiết và cấp bách; nhằm chủ động có kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và nguồn gốc hàng hóa khi xuất khẩu; tránh các trường hợp tổ chức xuất khẩu hàng hóa khi chưa rõ các yếu tố liên quan trong việc thắt chặt chính sách nhập khẩu của Trung Quốc, gây nên các rủi ro, thiệt hại cho doanh nghiệp, thương nhân trong sản xuất, kinh doanh./.

 

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Quang (Phòng QLTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đẩy mạnh xây dựng Website TMĐT trong các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương (7/6/2020 4:33:48 PM)
Diễn biến giá vàng, Euro và USD tại thị trường tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2020 (7/2/2020 7:33:06 PM)
Mời tham gia Chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh (6/19/2020 5:06:05 PM)
Mời DN tham gia Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên 2020 (5/28/2020 8:33:50 AM)
Hải Dương kết nối tiêu thụ sản phẩm Ớt của tỉnh Lạng Sơn (5/27/2020 3:57:20 PM)
Kết nối tiêu thụ chè của tỉnh Hà Giang (5/13/2020 4:06:42 PM)
Mời doanh nghiệp tham gia Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội (5/13/2020 3:44:44 PM)
Mời doanh nghiệp xây dựng Website thương mại điện tử (4/27/2020 4:33:29 PM)
Triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động Xúc tiến thương mại (4/24/2020 4:33:33 PM)
Hỗ trợ tiêu thụ cá nước lạnh của Lào Cai (4/15/2020 9:53:24 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son