SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 18/8/2019

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

6/6/2017 11:09:07 AM
Nhiều quy định mới về ghi nhãn hàng hóa (phần I, quy định chung)
Cách đây hơn 10 năm, ngày 30/8/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá
 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP, nhiều vấn đề tồn tại

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, với nhiều thay đổi trên thị trường, kinh tế trong nước và bối cảnh hội nhập thương mại quốc tế, Nghị định đã bộc lộ nhiều bất cập cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Đơn cử, các quy định liên quan đến xác định xuất xứ hàng hóa trở nên cấp thiết khi Việt Nam tham gia nhiều Tổ chức thương mại, ký kết nhiều Hiệp định thương mại song phương và đa phương như WTO, TTP, FTA, FTAs, EVFTA…. để thực hiện các cam kết đã ký; quy định ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp không có nhãn tiếng Việt dẫn đến việc áp dụng cho hàng hóa là phụ tùng, linh kiện nhập khẩu phục vụ thay thế sửa chữa bảo hành của nhà sản xuất hay vật tư, nguyên liệu, phụ gia  nhập khẩu phục vụ sản xuất là không cần thiết, nhưng lại gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu và sản xuất; thiếu quy định ghi ngày sản xuất, ngày đóng gói, hạn sử dụng đối với các trường hợp san chia, sang chiết đóng gói lại… hoặc thiếu quy định ghi thông tin bắt buộc đối với các hàng hóa như phụ gia, hóa chất dạng rời không có bao bì thương phẩm bày bán ở các chợ, cửa hàng chuyên kinh doanh hóa chất, phụ gia; nhiều nhóm hàng hóa mới phát sinh cần phải có quy định nội dung ghi nhãn bắt buộc trong khi Nghị định 89/2006/NĐ-CP chưa có quy định điều chỉnh nội dung bắt buộc ghi nhãn, gây khó khăn trong hoạt động quản lý, cũng như áp dụng thực thi của doanh nghiệp….

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, các bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư) quy định cụ thể việc ghi nhãn đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành. Điều này dẫn đến một số quy định về nhãn hàng hóa tại các nghị định thuộc quản lý chuyên ngành với Nghị định 89/2006/NĐ-CP chưa có sự thống nhất, đồng bộ.

Mặt khác, thực tiễn đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có sự nghiên cứu, rà soát và sửa đổi bổ sung Nghị định 89/2006/NĐ-CP để tạo ra hành lang pháp lý vững chắc, đảm bảo sự phát triển của thương mại trong nước và hội nhập quốc tế.

(Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra việc ghi nhãn thực phẩm)

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, nhiều điểm mới

Ngày 14/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (viết tắt là Nghị định) thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Nghị định gồm 4 Chương, 25 Điều và 5 Phụ lục. Trong đó:

Chương 1, những quy định chung. Gồm 9 Điều trong đó điểm mới là bổ sung nhiều loại hàng hóa không phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa so với Nghị định 89/2006/NĐ-CP như: Hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá; hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec; hàng hóa đã qua sử dụng; hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa.

Một số khái niệm mới cũng được đưa vào Nghị định và giải thích rõ như: "Hàng hóa đóng gói đơn giản là hàng hóa được đóng gói không có sự chứng kiến của người tiêu dùng mà khi mua có thể mở ra kiểm tra trực tiếp hàng hóa đó"; "Hàng hóa trung chuyển là hàng hóa được chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan và đưa vào khu vực trung chuyển tại các cảng Việt Nam"; "Thông số kỹ thuật gồm các chỉ tiêu kỹ thuật quyết định giá trị sử dụng hoặc có ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe người sử dụng, môi trường, quá trình được quy định trong tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa đó"; bổ sung khái niệm "hạn dùng" với ý nghĩa tương tự "Hạn sử dụng"….

Quy định về kích thước nhãn và chữ số được định lượng rõ ràng, không quy định chung chung định tính "nhận biết dễ dàng bằng mắt thường" như quy định cũ.

Nghị định bổ sung 1 Điều (Điều 8) quy định về ghi nhãn phụ trong đó quy định cụ thể về đối tượng sử dụng, cách thức, nội dung, trường hợp hàng không xuất khẩu được bị trả lại lưu thông trong nội địa. Bổ sung quy định hàng hóa không phải ghi nhãn phụ là: "Linh kiện nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa đó, không bán ra thị trường; Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, linh kiện nhập khẩu về để sản xuất, không bán ra thị trường".

 

(Đồ chơi trẻ em là mặt hàng phải dán tem hợp quy)

Chương 2, nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa. Chương này gồm 10 Điều, cơ bản là các quy định mới so với Nghị định 89/2006/NĐ-CP, tuy nhiên, phần nội dung của các điều luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chỉnh sửa, bổ sung các quy định tại một số Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP, chủ yếu là Thông tư 09/2007/TT-BKHCN gày 06 tháng 04 năm 2007.

Riêng đối với quy định về xuất xứ hàng hóa, nếu theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP thì xuất xứ hàng hóa là nơi cuối cùng sản xuất ra hàng hóa còn tại Nghị định   43/2017/NĐ-CP quy định việc ghi xuất xứ theo Hiệp định Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Đây là quy định đảm bảo phù hợp thông lệ quốc tế nhưng đòi hỏi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu phải tìm hiểu kỹ các Hiệp định thương mại có liên quan.

Một số điểm mới đó là quy định về "Hàng hóa có cùng thương hiệu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãn hàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưu hành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa"; "Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, và các nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép".

Quy định về ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng mang tính linh động hơn, đảm bảo cung cấp đủ thông tin nhưng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và thống nhất theo quy định chung quốc tế.

Nghị định cũng bổ sung quy định "Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam". Đây là quy định mới xuất phát từ thực tiễn phát sinh trong thời gian gần đây.

Chương 3, tổ chức thực hiện. Gồm 3 Điều xác định quyền và trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong thi hành quyết định.

Chương 4, Điều khoản thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Quy định chuyển tiếp:

"Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.

Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành"./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Chi cục QLTT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nâng cao kỹ năng phân biệt "hàng thật - hàng giả" - giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả (9/7/2018 9:44:49 AM)
Chi cục QLTT Hải Dương xử lý 123 vụ vi phạm trong tháng 7/2018 (8/6/2018 9:35:45 AM)
Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Chi cục QLLT (5/30/2018 4:44:03 PM)
Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 13/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh LPG (5/2/2018 11:55:45 AM)
Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020" (4/16/2018 9:00:26 AM)
Một số nét chính kết quả công tác quản lý thị trường năm 2017 (2/2/2018 9:26:32 AM)
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son