SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/3/2018

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

3/5/2018 10:48:15 AM
Nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý thị trường năm 2018
Năm 2018 kinh tế trong nước nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng có xu thế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nền kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn
 

Biến đổi khí hậu, biểu hiện rất rõ đến nền sản xuất nông nghiệp của nước ta. Trong nước với sự nỗ lực của Chính phủ tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Do vậy, sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương phát triển tốt hơn, tốc độ tăng trưởng của các ngành, các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu qua địa bàn tỉnh nhiều khả năng sẽ giảm hơn so với cùng kỳ năm trước do những yếu tố khách quan như nhu cầu trong dân cư không cao, hơn nữa người tiêu dùng cũng không còn ưa chuộng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc; bên cạnh đó, khách quan của việc thông xe tuyến Quốc lộ 5B cũng làm hạn chế việc dừng xe kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm.

Tháng 01, 02/2018 là thời điểm của Tết Nguyên đán Mậu Tuất mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ thường tăng cao; đặc biệt là các mặt hàng truyền thống phục Tết Nguyên đán của người dân tăng cao. Tuy nhiên, chưa năm nào trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và sốt giá trên thị trường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết quả Đảng, pháp luật của nhà nước; tập trung vào việc học tập và triển khai Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Tăng cường công tác quản lý và giáo dục cán bộ, công chức, nhân viên có biện pháp cụ thể để cán bộ, công chức thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật công vụ; nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, khắc phục yếu kém tồn tại, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, Đội thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

Quán triệt đến từng Phòng, Đội, Kiểm soát viên, nhân viên, người lao động trong Chi cục nội dung Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về chấn chính công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, công văn số 1380/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh: Bám sát diễn biến thị trường, tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các công việc nhằm tằng cường công tác quản lý nhà nước, góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đối với các tuyến, mặt hàng, địa bàn và dịp trọng điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất, dịp Tết Trung thu. Tăng cường công tác tham mưu giúp việc cho Cơ quan Thường trực và Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công việc, tính kịp thời trong tổng hợp, báo cáo, thống kê.

(Rượu là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm trong các dịp Tết Nguyên đán)

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Ngoài những công việc thường xuyên, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương về kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, cần chú ý tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường triển khai Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2018 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt theo đúng chương trình, nội dung và thời gian.

- Chỉ đạo các Đội QLTT làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường trên địa bàn được giao. Trong đó, tăng cường việc kiểm tra theo Kế hoạch chuyên đề đối với những nhóm mặt hàng, hành vi vi phạm phù hợp với diễn biến tình hình thị trường trong từng giai đoạn, thời điểm, sự chỉ đạo của cấp trên kết hợp với triển khai kiểm tra đột xuất. Bám sát diễn biến thị trường và chỉ đạo của cấp trên, xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác Quản lý thị trường để áp dụng vào công tác kiểm tra, xử lý đạt kết quả tốt.

- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh (kiểm tra về dịch vụ kinh doanh ăn uống, kinh doanh hàng công nghiệp thực phẩm, thực phẩm tươi sống, kiểm tra việc lưu thông gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cẩm, các loại hoá chất, phụ gia dùng cho thực phẩm,...).

- Tăng cường kiểm tra chống hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm về đo lường chất lượng. Tập trung vào các ngành hàng, nhóm mặt hàng thiết yếu như thực phẩm công nghệ, vật tư nông nghiệp, hàng thực phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng...

- Kiểm tra về thực hiện đăng ký kinh doanh, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và các nhóm ngành hàng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh.

- Kiểm tra chống vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu; đổi mới trong phương pháp trinh sát, nghiên cứu nắm đối tượng cho phù hợp với tình hình mới.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh trong kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện lồng ghép giữa kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh; Phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng: Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác Quản lý thị trường để áp dụng vào công tác kiểm tra, xử lý. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các Đội QLTT. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên đáp ứng yêu cầu công tác. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch luân chuyển, triển khai thực hiện các quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch số 1743/KH-UBND ngày 22/06/2017 và Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 22/06/2017 của UBND tỉnh Hải Dương./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải - Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Một số nét chính kết quả công tác quản lý thị trường năm 2017 (2/2/2018 9:26:32 AM)
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (10/3/2017 10:31:49 AM)
Kết quả công tác QLTT tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 (9/29/2017 10:06:55 AM)
Kết quả công tác tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 của Chi cục QLTT (9/6/2017 10:36:59 AM)
Tiêu hủy gần 5 tấn hàng hóa vi phạm hành chính (8/31/2017 11:43:35 AM)
Kết quả công tác Quản lý thị trường tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 (8/9/2017 3:54:11 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son