SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

1/4/2019 3:20:20 PM
Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh
Năm 2019, Ban chỉ đạo Thực hiện tiết kiệm điện của tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, cá nhân không thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo hướng dẫn.

Năm 2018, Ban chỉ đạo Thực hiện tiết kiệm điện của tỉnh (Sở Công Thương Hải Dương là cơ quan Thường trực) đã triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng có hiệu quả và hướng dẫn thực hiện cho 60 doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng trong tình hình hiện nay, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh khi sử dụng điện năng, năng lượng khác.

Trong năm, Ban chỉ đạo phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Tỉnh Đoàn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương tổ chức tuyên truyền treo pano, áp phích, diễu hành bằng xe đạp điện trên các đường phố chính của thành phố Hải Dương để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018. Chiến dịch đã lan tỏa rộng rãi trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong sử dụng điện và tiết kiệm năng lượng.

Song song với đó, Ban chỉ đạo còn tích cực cử thành viên tham gia hội nghị, hội thảo về tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Hà Nội do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phối hợp với các nhà tài trợ quốc tế tổ chức nhằm nhanh chóng chuyển giao công nghệ và đưa năng lượng tái tạo phát triển nhanh ở Việt Nam.

Nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiết kiệm năng lượng và sử dụng điện có hiệu quả, năm 2019, Ban chỉ đạo Thực hiện tiết kiệm điện đẩy mạnh việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các giải pháp kỹ thuật nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí thất thoát; đồng thời kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, cá nhân không thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo hướng dẫn.         

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân MCI INC (8/7/2020 3:00:46 PM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA” (8/7/2020 7:15:00 AM)
Thông báo Gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD của Công ty TNHH GSI Trading Hong Kong tại Việt Nam (8/3/2020 4:10:30 PM)
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” (6/16/2020 9:50:22 AM)
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (6/13/2020 10:55:23 AM)
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 (6/8/2020 8:38:11 AM)
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) (6/2/2020 8:03:53 AM)
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 (5/25/2020 10:53:27 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính (5/22/2020 2:41:02 PM)
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020 (5/21/2020 3:05:03 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son