SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 26/7/2017

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

7/11/2017 4:46:56 PM
Công bố thông tin về văn phòng đại diện công ty nước ngoài thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thực hiện Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính Phủ, quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Sở Công Thương công bố thông tin về văn phòng đại điện thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY WEAVER APPAREL TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 20 phố Phạm Ngọc Khánh, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: JAGANATHAN KALINGARAYAN PALAYAM LAKSHMANAN 

Nội dung hoạt động: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của WEAVER APPAREL LLC tại Việt Nam trong lĩnh vực mua bán và kinh doanh sản phẩm may mặc.

2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY TNHH GSI TRADING HONG KONG TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 50 phố Thái Bình, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: HIROSHI TAKAGI

Nội dung hoạt động: Thực hiện chức năng liên lạc và xúc tiến xây dựng dự án dệt Pacific Crystal tại Khu công nghiệp Lai Vu, Việt Nam mau chóng đi vào hoạt động, đồng thời nghiên cứu thị trường nguyên phụ liệu dệt may tại Việt Nam để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa của Công ty TNHH GSI TRADING HONG KONG tại Việt Nam.

3. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Lô 113, khu ĐTM Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: SATHISH XAVIER ARULAPPAN

Nội dung hoạt động: Thực hiện chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất máy móc cho ngành dệt, sửa chữa máy móc, thiết bị là hàng dệt và các thiết bị liên quan.

Nguồn Bài: Phòng QLĐT&HTQT

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2017 (7/20/2017 4:44:12 PM)
Thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt-Lào (7/14/2017 6:00:17 PM)
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương ĐCSVN (7/3/2017 9:30:13 AM)
Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (6/29/2017 3:13:26 PM)
Xuất nhập khẩu của Hải Dương 5 tháng đầu năm 2017 (6/12/2017 2:08:09 PM)
Khảo sát trực tuyến Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi (6/9/2017 5:02:30 PM)
Kết quả triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế của Sở Công Thương Hải Dương (12/2/2016 8:56:34 AM)
Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội! (11/23/2016 9:28:47 AM)
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (12/31/2015 11:03:43 AM)
Sơ kết công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2015 (8/12/2015 4:42:25 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son