SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

1/3/2018 3:38:53 PM
Năm 2017, Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC
Trong năm, Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đa dạng các hình thức công tác tuyên truyền về CCHC, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
 
Năm 2017, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành về cải cách hành chính (CCHC). Trong năm, Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đa dạng các hình thức công tác tuyên truyền về CCHC, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Các hình thức và biện pháp tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Hải Dương, Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại. Sở còn lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp sơ kết, tổng kết; các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực các phòng, đơn vị trực thuộc quản lý; đồng thời kết hợp tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ cà phê doanh nhân Hải Dương.

Hoạt động tuyên truyền CCHC đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải CCHC làm tiền đề quan trọng thực hiện thành công, hiệu quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền CCHC được gắn với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của mỗi phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Năm 2017, Sở đã chọn 01 sáng kiến trong lĩnh vực CCHC để đề nghị Hội đồng khoa học xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế về kinh phí cho hoạt động tuyên truyền dẫn đến hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu qua các kênh truyền thống nên công tác tuyên truyền chưa lan tỏa tới đông đảo người dân và doanh nghiệp./.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017 (1/4/2018 5:04:44 PM)
Giá ngoại tệ năm 2017 biến động và kỷ lục đồng tiền chung châu Âu Euro (12/30/2017 6:40:44 PM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh (12/20/2017 8:03:18 AM)
Biến động giá vàng và ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2017 (12/1/2017 6:45:00 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 10/2017 (11/3/2017 9:02:44 AM)
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (10/24/2017 8:14:20 AM)
Sở Công Thương tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính (10/21/2017 2:30:58 PM)
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Sở và đơn vị thuộc Sở Công Thương (10/13/2017 4:45:28 PM)
Triển khai công tác QLNN lĩnh vực ngành Công Thương dịp Tết Trung Thu 2017 (10/3/2017 8:14:57 AM)
Kế hoạch Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 của ngành Công Thương Hải Dương (8/2/2017 10:51:08 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son