SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

7/20/2017 4:44:12 PM
Kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2017
Công tác hội nhập quốc tế của tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017.
 
Về công tác thông tin, tuyên truyền

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền, nội dung đa dạng, phong phú trong đó, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế; tích cực tuyên truyền về 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với nội dung cam kết rộng hơn ngoài cam kết về thương mại hàng hóa và dịch vụ, còn cam kết trên nhiều lĩnh vực như mua sắm Chính phủ, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, đầu tư... Ngoài ra, các cơ quan  tích cực tuyên truyền về cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm

Qua báo cáo của các Sở, ngành có thể nhận thấy; việc thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Hải Dương tiếp tục được thực hiện nghiêm túc.

Việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” tiếp tục được đẩy mạnh và được cụ thể hóa trong Kế hoạch tổ chức triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2017. Kết quả bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, như duy trì rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn tối đa 02 ngày làm việc; thực hiện đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng, phấn đấu giải quyết hồ sơ đăng ký qua mạng chiếm khoảng 20-30% tổng số hồ sơ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận “Một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành. Các doanh nghiệp sau đổi mới, sắp xếp hoạt động hiệu quả hơn trước, tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao. Hiện đang chuẩn bị để thoái vốn ở hầu hết các doanh nghiệp mà nhà nước còn vốn, chỉ giữ lại 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đạt 207,45 triệu USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, cấp mới cho 21 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 133,8 triệu USD, bổ sung tăng 73,65 triệu USD cho 14 dự án. Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp FDI 6 tháng đạt 160 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Nguồn Bài: Bùi Văn An

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA (IPA) (3/23/2020 3:55:05 PM)
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (3/8/2018 8:57:36 AM)
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (1/30/2018 9:30:59 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son