SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 5/8/2020

Công nghiệp

3/8/2019 2:31:38 PM
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Sở Công Thương Hải Dương thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký chủ trì, phối hợp thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020.
 
Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; đồng thời Cục Công nghiệp cũng ra Công văn số 29A/CN-CNHT ngày 24/01/2019 về việc hồ sơ Đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020.

Sở Công Thương Hải Dương thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký chủ trì, phối hợp thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nội dung Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020: Căn cứ vào Phụ lục I (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025).

2. Hồ sơ Đề án Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện Đề án Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, đăng ký và gửi hồ sơ, tài liệu liên quan về Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) trước ngày 28/3/2018 để Sở Công Thương tổng hợp, đăng ký thực hiện với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương).

Mọi thông tin chi tiết, doanh nghiệp liên hệ:

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Số 14A Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: 0961018688 (Ông Mạc Thế Phương, Trưởng phòng QLCN)

Gửi kèm: Quyết định số 68/QĐ-TTgQuyết định số 4572/QĐ-BCT

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son