SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Thủ tục hành chính cấp huyện

10/19/2014 4:18:07 PM
Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
.

1. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lĩnh vực thương mại lưu thông (10/19/2014 4:21:12 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son