SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Thủ tục hành chính cấp huyện

1/16/2020 3:24:05 PM
Lĩnh vực công nghiệp địa phương
.

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

* Xem nội dung chi tiết tại đây!

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lĩnh vực thương mại lưu thông hàng hóa trong nước (1/16/2020 4:21:12 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son