SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 27/1/2022

LỊCH CÔNG TÁC

11/30/2021 8:47:31 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(29/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:  Họp UBND tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp UBND tỉnh

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

Thứ 3

(30/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Họp TT Bộ Công Thương về Dầu khí

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

Thứ 4

(01/12/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều:  Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

Thứ 5

(02/12/2021)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp tại Bảo Hiểm xã hội tỉnh

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

Thứ 6

(03/12/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Thị xã Kinh Môn

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 (1/17/2022 2:30:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 (1/10/2022 2:57:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022 (1/4/2022 2:40:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 (12/29/2021 9:28:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021 (12/20/2021 3:53:18 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 (12/6/2021 4:00:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/11/2021 đến ngày 26/11/2021 (11/22/2021 3:15:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 (11/15/2021 2:13:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (11/2/2021 9:51:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021 (10/25/2021 2:03:08 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son