SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 26/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

1/30/2018 7:53:45 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018
Sở Công Thương thông báo như sau:

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(29/01/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Họp trực tuyến BCĐ 389

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự HN Tổng kết tại Chi cục QLTT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự HN Tổng kết tại Chi cục QLTT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp trực tuyến BCĐ 389

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(30/01/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN cán bộ, công chức cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chiều: Dự HN cán bộ, công chức cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp BCH Liên hiệp Hội KHKT

- Chiều: Dự HN cán bộ, công chức cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự HN cán bộ, công chức cơ quan

Thứ 4

(31/01/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Tổng kết Công đoàn Ngành

- Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp phản biện Liên hiệp Hội KHKT

- Chiều: Họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(01/02/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Dự công bố QĐ giám sát của TU

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Dự công bố QĐ giám sát của TU

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Tổng kết Trung tâm KC

- Chiều: Dự công bố QĐ giám sát của TU

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: + Dự công bố QĐ giám sát của TU

               + Dự Hội chợ tại Hưng Yên

Thứ 6

(02/02/2018)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Tổng kết tại Công ty Ford

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Liên minh HTX tỉnh

- Chiều: Kiểm tra ATTP tại Ninh Giang, Thanh Miện

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (9/25/2018 9:10:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (9/18/2018 9:49:43 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (9/11/2018 7:03:57 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (9/4/2018 3:43:58 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (8/28/2018 9:31:57 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (8/21/2018 10:37:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (8/14/2018 9:10:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (8/7/2018 8:36:02 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (7/31/2018 8:40:54 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (7/24/2018 9:12:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son