SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC

9/29/2020 9:01:23 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
   

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(28/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(29/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Công Thương

-Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(30/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(01/10/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ Sở

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp GPMB đường dây Trạm 500kV tại UBND tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp BCH Đảng bộ Sở

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(02/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Bộ Công Thương

-Chiều: Làm việc tại Bộ Công Thương

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Lễ Tổng kết Hà Nội - năm 2020 (IDC)

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021 (11/30/2021 8:47:31 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/11/2021 đến ngày 26/11/2021 (11/22/2021 3:15:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 (11/15/2021 2:13:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (11/2/2021 9:51:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021 (10/25/2021 2:03:08 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/11/2021 (10/19/2021 8:46:14 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021 (10/11/2021 4:32:48 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 (10/5/2021 8:11:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021 (9/28/2021 7:46:13 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (9/20/2021 3:00:17 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son