SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC

9/21/2020 5:00:04 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(21/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(22/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(23/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(24/9/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Dự HN Bảo vệ quyền lợi của NTD tại Bộ Công Thương

Thứ 6

(25/9/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự làm việc với Bộ Công thương và Ngân hàng thế giới về triển khai Chương trình QG về sử dụng năng lượng tiết kiệm

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Dự Diễn đàn Hợp tác TM-CN với đối tác Châu Mỹ

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (10/21/2020 8:07:46 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (10/13/2020 2:29:05 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (10/6/2020 7:50:06 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (9/29/2020 9:01:23 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (9/15/2020 7:21:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (9/8/2020 7:18:02 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (9/1/2020 4:11:43 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (8/25/2020 4:25:16 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (8/18/2020 9:02:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (8/11/2020 4:11:38 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son