SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

LỊCH CÔNG TÁC

11/22/2021 3:15:12 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/11/2021 đến ngày 26/11/2021
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(22/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Tham gia Đoàn kiểm tra

-Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Họp tại Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

-Chiều: Dự HN Triển khai KH bình chọn SP CNNT tiêu biểu năm 2020

Thứ 3

(23/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Tham gia Đoàn kiểm tra

-Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

Thứ 4

(24/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Họp Tỉnh ủy

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn kiểm tra

-Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

Thứ 5

(25/11/2021)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn kiểm tra

-Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

Thứ 6

(26/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan  

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn kiểm tra

-Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

-Chiều: Tham gia Đoàn KT bến bãi Tx Kinh Môn

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022 (8/8/2022 2:57:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022 (8/1/2022 3:13:18 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022 (7/18/2022 2:49:29 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022 (7/11/2022 10:03:48 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022 (7/4/2022 1:41:34 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 (6/27/2022 2:19:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 (4/25/2022 3:02:38 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022 (4/18/2022 2:35:06 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/4/2022 đến ngày 14/4/2022 (4/11/2022 2:38:29 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/03/2022 (3/7/2022 3:19:56 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son