SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC

10/21/2020 8:07:46 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(19/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại Bộ Công Thương

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

-Chiều: Họp HĐ xét tặng danh hiệu NNND, NNUT

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(20/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo Sở

-Chiều: Họp UBND tỉnh

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo Sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo Sở

-Chiều: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp Lãnh đạo Sở

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(21/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(22/10/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(23/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

 
 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (12/1/2020 7:30:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 (11/24/2020 7:15:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (11/9/2020 8:37:36 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (11/2/2020 8:04:04 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (10/27/2020 8:25:52 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (10/13/2020 2:29:05 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (10/6/2020 7:50:06 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (9/29/2020 9:01:23 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 (9/21/2020 5:00:04 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (9/15/2020 7:21:33 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son