SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC

8/18/2020 9:02:20 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(17/8/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Kiểm tra cung cầu, lưu thông hàng hóa

-Chiều:Kiểm tra cung cầu, lưu thông hàng hóa

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Nghỉ ở nhà

-Chiều: Nghỉ ở nhà

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(18/8/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Kiểm tra cung cầu, lưu thông hàng hóa

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Nghỉ ở nhà

-Chiều: Nghỉ ở nhà

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(19/8/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Tỉnh ủy

-Chiều: Họp Tỉnh ủy

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Nghỉ ở nhà

-Chiều: Nghỉ ở nhà

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(20/8/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Dự khai mạc ĐH Đảng bộ huyện Kim Thành

-Chiều: Làm việc với Bộ Công Thương

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Nghỉ ở nhà

-Chiều: Nghỉ ở nhà

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc với Hiệp hội môi trường

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(21/8/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Sở Tài nguyên Môi trường

-Chiều: Kiểm tra cung cầu lưu thông hàng hóa

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Nghỉ ở nhà

-Chiều: Nghỉ ở nhà

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (9/15/2020 7:21:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (9/8/2020 7:18:02 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (9/1/2020 4:11:43 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (8/25/2020 4:25:16 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (8/11/2020 4:11:38 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 (8/4/2020 2:05:08 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (7/28/2020 7:47:22 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 (7/21/2020 9:44:01 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 (7/14/2020 11:06:25 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (7/7/2020 11:15:41 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son