SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 24/6/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

5/17/2017 1:55:45 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017
Sở Công Thương thông báo như sau.

Thời gian
Lãnh đạo Sở
Nội dung công việc
Thứ 2
(15/5/2017)
Đ/c Phạm Thanh Hải-
Giám đốc sở
- Sáng: Nghỉ phép
- Chiều: Nghỉ phép
Đ/c Mai Văn Hội-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Họp UBND tỉnh
Đ/c Phạm Văn Tuấn-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Họp Ban chỉ huy quân sự tỉnh
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(16/5/2017)
Đ/c Phạm Thanh Hải-
Giám đốc sở
- Sáng: Nghỉ phép
- Chiều: Nghỉ phép
Đ/c Mai Văn Hội-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Phạm Văn Tuấn-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(17/5/2017)
Đ/c Phạm Thanh Hải-
Giám đốc sở
- Sáng: Làm việc với cơ sở
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Mai Văn Hội-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc với cơ sở
- Chiều: Làm việc với cơ sở
Đ/c Phạm Văn Tuấn-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Dự Tọa đàm tại Bộ Công Thương
- Chiều: Kiểm tra đề án khuyến công
Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Dự HN trực tuyến với DN
- Chiều: Làm việc với cơ sở
Thứ 5
(18/4/2017)
Đ/c Phạm Thanh Hải-
Giám đốc sở
- Sáng: Làm việc với cơ sở
- Chiều: Họp UBND tỉnh
Đ/c Mai Văn Hội-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Phạm Văn Tuấn-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc với cơ sở
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Dự HN tổng kết Chỉ thị 05
- Chiều: Làm việc với cơ sở
Thứ 6
(19/4/2017)
Đ/c Phạm Thanh Hải-
Giám đốc sở
- Sáng: Dự HN BCT về quản lý năng lượng tại Hải Phòng
- Chiều: Dự HN BCT về quản lý năng lượng tại Hải Phòng
Đ/c Mai Văn Hội-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc với cơ sở
- Chiều: Làm việc với cơ sở
Đ/c Phạm Văn Tuấn-
Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc tại cơ quan
- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở
- Sáng: Làm việc với cơ sở
- Chiều: Làm việc với cơ sở
 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017 (6/20/2017 4:34:20 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017 (6/13/2017 3:18:29 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017 (6/5/2017 8:47:03 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017 (5/30/2017 9:47:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017 (5/23/2017 10:11:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017 (5/9/2017 8:55:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017 (5/3/2017 9:26:17 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017 (4/24/2017 3:27:09 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017 (4/20/2017 7:33:00 AM)
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp (8/2/2016 4:17:05 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son