SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/2/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

1/16/2019 1:50:16 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
Sở Công Thương thông báo như sau:

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(14/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp XTTM tại Bộ Công Thương

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp tại UBND tỉnh

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với Đài PT - TH tỉnh tuyên truyền CPTPP

Thứ 3

(15/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Cty Xi măng Hoàng Thạch

- Chiều:Kiểm tra chuẩn bị phục vụ hàng Tết

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp MTTQ tỉnh

-Chiều: Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp HN trực tuyến tổng kết công tác nội vụ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Dự kiểm điểm theo gợi ý của BTV Đảng ủy Sở

Thứ 4

(16/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Dự họp công bố Quyết định thanh tra

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tổng kết công tác Ngân hàng nhà nước tỉnh

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều:-Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

             -Dự kiểm điểm theo gợi ý của BTV Đảng ủy Sở

Thứ 5

(17/01/2019)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Tổng kết ngành Công Thương tại Hà Nội

- Chiều: Dự HN Diễn đàn kinh tế VN tại Hà Nội

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(18/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Họp Tổng kết ngành Công Thương Hải Dương

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp BCĐ 61 - Tỉnh ủy

-Chiều: Họp Tổng kết ngành công thương Hải Dương

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Tổng kết ngành Công Thương Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Tổng kết ngành Công Thương Hải Dương

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể được điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 (2/19/2019 7:50:16 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019 (2/13/2019 2:52:03 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019 (1/29/2019 8:47:39 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019 (1/22/2019 2:17:35 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019 (1/8/2019 2:15:22 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019 (1/3/2019 7:33:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018 (12/25/2018 9:50:30 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (12/18/2018 10:13:46 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (12/12/2018 8:37:06 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (12/4/2018 8:06:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son