SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 23/4/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

1/16/2019 1:50:16 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
Sở Công Thương thông báo như sau:

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(14/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp XTTM tại Bộ Công Thương

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp tại UBND tỉnh

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với Đài PT - TH tỉnh tuyên truyền CPTPP

Thứ 3

(15/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Cty Xi măng Hoàng Thạch

- Chiều:Kiểm tra chuẩn bị phục vụ hàng Tết

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp MTTQ tỉnh

-Chiều: Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp HN trực tuyến tổng kết công tác nội vụ

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

- Chiều: Dự kiểm điểm theo gợi ý của BTV Đảng ủy Sở

Thứ 4

(16/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Dự họp công bố Quyết định thanh tra

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp tổng kết công tác Ngân hàng nhà nước tỉnh

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều:-Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

             -Dự kiểm điểm theo gợi ý của BTV Đảng ủy Sở

Thứ 5

(17/01/2019)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Tổng kết ngành Công Thương tại Hà Nội

- Chiều: Dự HN Diễn đàn kinh tế VN tại Hà Nội

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(18/01/2019)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Họp Tổng kết ngành Công Thương Hải Dương

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp BCĐ 61 - Tỉnh ủy

-Chiều: Họp Tổng kết ngành công thương Hải Dương

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Tổng kết ngành Công Thương Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Tổng kết ngành Công Thương Hải Dương

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể được điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019 (4/23/2019 10:52:37 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 (4/17/2019 7:54:16 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019 (4/9/2019 8:00:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019 (4/2/2019 9:08:26 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019 (3/26/2019 9:40:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (3/19/2019 1:50:11 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019 (3/12/2019 9:48:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019 (3/5/2019 8:45:38 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019 (2/26/2019 8:10:21 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 (2/19/2019 7:50:16 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son