SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1/14/2020 4:17:24 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(13/01/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(14/01/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Tổng kết công tác ngành Công thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

-Chiều: Tổng kết công tác Đảng bộ, cơ quan, Hội nghị cán bộ, công chức

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Tổng kết công tác ngành Công thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

-Chiều: Tổng kết công tác Đảng bộ, cơ quan, Hội nghị cán bộ, công chức

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:-Dự Tổng kết công tác ngành Công thương

             -Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

-Chiều: Tổng kết công tác Đảng bộ, cơ quan, Hội nghị cán bộ, công chức

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Tổng kết công tác ngành Công thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

-Chiều: Tổng kết công tác Đảng bộ, cơ quan, Hội nghị cán bộ, công chức

Thứ 4

(15/01/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Bộ Công thương

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự HN tổng kết Liên minh HTX tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự HN tổng kết ĐUK các CQ tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự HN tổng kết Công đoàn ngành

-Chiều: Dự HN TK  ngành Nông nghiệp & PTNT

Thứ 5

(16/01/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Hội thảo TT kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Dự Tổng kết Khối thi đua

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(17/01/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Bộ Công thương

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp).
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Ra mắt Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 (7/21/2021 8:36:03 AM)
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/9/2020 (9/18/2020 9:50:52 AM)
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/7/2020 (7/29/2020 9:22:45 AM)
Giá khí đốt và sắt thép xây dựng giảm nhẹ trong tháng 4/2020 (5/3/2020 10:19:21 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020 (1/30/2020 8:21:24 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020 (1/21/2020 8:47:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (1/7/2020 9:09:34 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (1/2/2020 8:17:09 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (12/25/2019 11:07:04 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (12/17/2019 9:32:42 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son