SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 24/6/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

6/13/2017 3:18:29 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017
Sở Công Thương thông báo như sau:

 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(12/6/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với Bộ Kế hoạch và ĐT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(13/6/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: Họp thẩm định Đề án Khuyến công

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

- Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp thẩm định Đề án Khuyến công

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng-

 Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp về PA quy hoạch hệ thống đường giao thông trong CCN Nguyên Giáp

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(14/6/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: L/v với UBND huyện Thanh Hà về XTTM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: L/v với UBND huyện Thanh Hà về XTTM

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(15/6/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc với Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia

- Chiều: Làm việc với Huyện ủy Kinh Môn

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

- Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc với cơ sở

Thứ 6

(16/6/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc sở

- Sáng: Họp với Lãnh đạo Chi cục QLTT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Bộ Công Thương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Hội nghị giao thương Hội Nữ doanh nhân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017 (6/20/2017 4:34:20 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017 (6/5/2017 8:47:03 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017 (5/30/2017 9:47:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017 (5/23/2017 10:11:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017 (5/17/2017 1:55:45 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017 (5/9/2017 8:55:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/5/2017 đến ngày 05/5/2017 (5/3/2017 9:26:17 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017 (4/24/2017 3:27:09 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017 (4/20/2017 7:33:00 AM)
Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp (8/2/2016 4:17:05 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son