SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

9/12/2017 10:42:55 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017
Sở Công Thương thông báo như sau:

 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(11/9/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(12/9/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(13/9/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc với Đoàn Giám sát của TU

- Chiều: Họp Hội đồng thẩm định QHPTCN

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Hội đồng thẩm định QHPTCN

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Chi cục QLĐLCL

- Chiều: Họp Hội đồng thẩm định QHPTCN

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với Đoàn Giám sát của TU

- Chiều: Làm việc với Đoàn Giám sát của TU

Thứ 5

(14/9/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc với Dự án điện Jaks tại Kinh Môn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự HN mở thầu chợ ở Ninh Giang

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với Dự án điện Jaks tại Kinh Môn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(15/9/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

Dự khai mạc giải thể thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

Dự khai mạc giải thể thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

Dự khai mạc giải thể thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

Dự khai mạc giải thể thao Khối thi đua kinh tế chuyên ngành

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/02/2018 (2/13/2018 8:31:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (2/6/2018 8:33:23 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (1/30/2018 7:53:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (1/23/2018 7:36:54 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (1/16/2018 3:49:01 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (1/9/2018 2:44:01 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (1/1/2018 2:34:52 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (12/25/2017 2:03:02 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (12/19/2017 10:29:11 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (12/12/2017 8:32:07 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son