SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

LỊCH CÔNG TÁC

1/12/2021 2:34:12 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(11/01/2021)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc với cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(12/01/2021)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

-Sáng: Dự Đoàn BTV TU làm việc với KCN Tràng Duệ Hải Phòng và TCT PT Đô thị Kinh Bắc

-Chiều: Dự Đoàn BTV TU làm việc với KCN Tràng Duệ Hải Phòng và TCT PT Đô thị Kinh Bắc

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại huyện Tứ Kỳ

Thứ 4

(13/01/2021)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:Dự Tổng kết công tác ATGT

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(14/01/2021)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

-Sáng: Họp tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Họp tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:Họp tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại huyện Gia Lộc

Thứ 6

(15/01/2021)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp).
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 (1/5/2021 8:15:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 (12/29/2020 7:30:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020 (12/22/2020 9:20:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 (12/14/2020 7:55:36 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 (12/8/2020 2:38:26 PM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (12/1/2020 7:30:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 (11/24/2020 7:15:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (11/9/2020 8:37:36 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (11/2/2020 8:04:04 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (10/27/2020 8:25:52 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son