SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

LỊCH CÔNG TÁC

12/8/2020 2:38:26 PM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:

 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(07/12/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc với cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(08/12/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

-Chiều: Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

Đ/c Trần Quốc Toản

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Họp tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ 4

(09/12/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

-Chiều:Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

Đ/c Trần Quốc Toản

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp tại UBND tỉnh

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(10/12/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Bộ Công Thương

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

-Chiều:Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

Đ/c Trần Quốc Toản

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(11/12/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

-Chiều: Tham gia khóa học HNQT tại Hà Nội

Đ/c Trần Quốc Toản

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp trực tuyến tại UBND tỉnh

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp). 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021 (1/12/2021 2:34:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 (1/5/2021 8:15:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 (12/29/2020 7:30:50 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020 (12/22/2020 9:20:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 (12/14/2020 7:55:36 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (12/1/2020 7:30:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 (11/24/2020 7:15:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (11/9/2020 8:37:36 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (11/2/2020 8:04:04 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (10/27/2020 8:25:52 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son