SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/6/2022

LỊCH CÔNG TÁC

3/7/2022 3:19:56 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/03/2022
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(07/3/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Kiểm tra xăng dầu

-Chiều: Kiểm tra xăng dầu

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Họp UBND tỉnh

-Chiều: Dự Họp TT Chương trình Thủ tướng gặp mặt Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

Thứ 3

(08/3/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Họp Tỉnh ủy

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Dự Họp Tỉnh ủy

Thứ 4

(09/3/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Họp UBND tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Kiểm tra xăng dầu

-Chiều: Kiểm tra xăng dầu

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(10/3/2022)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(11/3/2022)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Kiểm tra xăng dầu

-Chiều: Kiểm tra xăng dầu

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022 (4/25/2022 3:02:38 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022 (4/18/2022 2:35:06 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/4/2022 đến ngày 14/4/2022 (4/11/2022 2:38:29 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022 (2/28/2022 2:05:51 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022 (2/14/2022 3:19:56 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 (1/24/2022 2:38:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 (1/17/2022 2:30:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 (1/10/2022 2:57:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022 (1/4/2022 2:40:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 (12/29/2021 9:28:45 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son