SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/8/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA SỞ

11/7/2017 7:51:46 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017
Sở Công Thương thông báo như sau:

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(06/11/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại UBND Thành phố

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự Đại hội Hội Liên hiệp KHKT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(07/11/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: - 7h30 Dự lễ thành lập và Khai giảng Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

              - 8h Họp UBND tỉnh

- Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Ban chỉ đạo 61 tại Kinh Môn

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với Sở Công Thương Hải phòng về khuyến công

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(08/11/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc với Đoàn Giám sát của UBKT Trung ương

- Chiều: Họp với Đoàn Giám sát Tỉnh ủy

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại Chi cục Quản lý thị trường

- Chiều: Họp với Đoàn Giám sát Tỉnh ủy

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp tại UBND tỉnh về CCN Nguyên Giáp, Tứ Kỳ

- Chiều: Họp với Đoàn Giám sát Tỉnh ủy

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: - Họp với Đoàn Giám sát Tỉnh ủy

               - Dự Hội chợ tại Thái Bình

Thứ 5

(09/11/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt- Trung tại Lào Cai

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự làm việc Đoàn kiểm tra ISO

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự Hội chợ làng nghề VN tại Hà Nội

Thứ 6

(10/11/2017)

Đ/c Phạm Thanh Hải

- Giám đốc sở

- Sáng: Dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt- Trung tại Lào Cai

- Chiều: Dự Hội chợ Thương mại quốc tế Việt- Trung tại Lào Cai

Đ/c Mai Văn Hội

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Kiểm tra than tại Kinh Môn

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Dự lớp tập huấn quản lý năng lượng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng

- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (8/21/2018 10:37:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (8/14/2018 9:10:28 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (8/7/2018 8:36:02 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (7/31/2018 8:40:54 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (7/24/2018 9:12:41 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (7/17/2018 9:17:59 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (7/10/2018 9:32:34 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (7/4/2018 7:48:23 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (6/27/2018 7:20:57 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (6/19/2018 8:55:38 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son