SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

LỊCH CÔNG TÁC

10/6/2020 7:50:06 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(05/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều:Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(06/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(07/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Tập huấn do Ban Tuyên giáo tổ chức

-Chiều:Tập huấn do Ban Tuyên giáo tổ chức

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(08/10/2020)

 

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc với cơ sở

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Họp Sở Nông nghiệp & PTNT

-Chiều:Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Họp Trực tuyến về DQTV

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(09/10/2020)

Đ/c Phạm Thanh Hải-

Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc với cơ sở

-Chiều: Làm việc với Bộ Công Thương

Đ/c Phạm Văn Tuấn-

Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

- Sáng:Làm việc tại cơ quan

- Chiều:Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (9/13/2021 2:15:44 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021 (9/6/2021 2:55:11 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021 (8/24/2021 7:50:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021 (8/16/2021 2:31:23 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021 (8/10/2021 11:17:58 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021 (8/3/2021 7:55:41 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (7/27/2021 4:27:33 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021 (7/19/2021 3:08:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (7/12/2021 11:33:00 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021 (7/5/2021 3:05:42 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son