SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 28/1/2022

LỊCH CÔNG TÁC

11/2/2021 9:51:20 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo Sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(01/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:  Họp UBND tỉnh

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Họp UBND tỉnh

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:  Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

(02/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng: Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

(03/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

(04/11/2021)

 

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(05/11/2021)

Đ/c Trần Văn Hảo-

Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc Sở

-Sáng:   Làm việc tại cơ quan

-Chiều: Làm việc tại cơ quan

 
(Tùy sự chỉ đạo đột xuất của cấp trên, lịch làm việc có thể có sự điều chỉnh cho phù hợp)
 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 (1/17/2022 2:30:07 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 (1/10/2022 2:57:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022 (1/4/2022 2:40:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 (12/29/2021 9:28:45 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021 (12/20/2021 3:53:18 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 (12/6/2021 4:00:47 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021 (11/30/2021 8:47:31 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 21/11/2021 đến ngày 26/11/2021 (11/22/2021 3:15:12 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 (11/15/2021 2:13:19 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021 (10/25/2021 2:03:08 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son