SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công nghiệp

3/1/2017 3:18:06 PM
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và đề xuất các giải pháp xử lý, quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong các ngày từ 15 đến 17 tháng 2 năm 2017, phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Trung tâm phân tích và quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) đi khảo sát lấy mẫu đất, nước thải và không khí tại các làng nghề tại một số địa phương trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và đề xuất các giải pháp xử lý, quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Tại huyện Kim Thành, đoàn công tác đã lấy mẫu đất, nước thải và không khí của làng nghề sản xuất hương Dưỡng Thái Bắc, làng nghề mộc, làng nghề cơ khí Thôn Bắc.

 

Lấy mẫu không khí

Tại huyện Thanh Miện, đoàn công tác đã tham gia lấy mẫu tại làng nghề bánh đa Hội Yên (xã Chi Lăng Nam), làng nghề bánh đa Tào Khê (xã Chi Lăng Bắc) và làng nghề bánh đa Đào Lâm thuộc xã Đoàn Tùng.

Nguồn Bài: Từ Mai Hương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT (8/6/2020 11:19:16 AM)
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son