SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Công nghiệp

3/1/2017 3:18:06 PM
Lấy mẫu để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và đề xuất các giải pháp xử lý, quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong các ngày từ 15 đến 17 tháng 2 năm 2017, phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Trung tâm phân tích và quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) đi khảo sát lấy mẫu đất, nước thải và không khí tại các làng nghề tại một số địa phương trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và đề xuất các giải pháp xử lý, quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Tại huyện Kim Thành, đoàn công tác đã lấy mẫu đất, nước thải và không khí của làng nghề sản xuất hương Dưỡng Thái Bắc, làng nghề mộc, làng nghề cơ khí Thôn Bắc.

 

Lấy mẫu không khí

Tại huyện Thanh Miện, đoàn công tác đã tham gia lấy mẫu tại làng nghề bánh đa Hội Yên (xã Chi Lăng Nam), làng nghề bánh đa Tào Khê (xã Chi Lăng Bắc) và làng nghề bánh đa Đào Lâm thuộc xã Đoàn Tùng.

Nguồn Bài: Từ Mai Hương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hóa chất (12/11/2017 8:27:48 AM)
Nghị định mới về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 01/11/2017 (11/1/2017 2:02:21 PM)
Làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (9/25/2017 7:41:52 AM)
Thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (9/20/2017 4:17:41 PM)
Một số vấn đề trong phát triển làng nghề hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương (7/11/2017 2:13:32 PM)
Tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương (4/7/2017 8:17:10 AM)
Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/12/2016 11:28:09 AM)
Chiến lược sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 (10/11/2016 8:37:21 AM)
Sở Công Thương khảo sát hoạt động tại các cụm công nghiệp (9/28/2016 2:27:43 PM)
Giải pháp thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp tại thị xã Chí Linh (6/30/2016 11:16:16 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son