SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Điện lực - Năng lượng

12/19/2018 4:13:59 PM
Kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 2018
Thông qua các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra cho biết vẫn còn nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý dứt điểm và có xu hướng tăng.
 
Thực hiện Kế hoạch số 1162/KH-BCĐ ngày 23/7/2018 của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Hải Dương về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Công Thương Hải Dương đã tiến hành kiểm tra tại 3 Hội đồng xử lý vi phạm điện, trong đó có các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Ninh Giang và 02 đơn vị truyền tải gồm: Điện Đông Bắc 1, Điện Đông Bắc 2.

Thông qua các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nắm bắt được một số vấn đề tồn tại như còn nhiều vụ vi phạm chưa xử lý dứt điểm và có xu hướng tăng, nhất là các vụ vi phạm Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP. Mặc dù các đơn vị đã lập biên bản thỏa thuận, đình chỉ thi công nhưng nhiều vụ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn khó tháo dỡ, di dời do công trình làm kiên cố và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn nhiều bất cập, chưa làm hết trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và chính quyền cơ sở, do vậy tình trạng vi phạm không được xử lý triệt để. Các trường hợp vi phạm cũ chỉ mới báo cáo cấp trên, chưa có hướng giải quyết cụ thể. Do vậy mức độ xử lý các vụ vi phạm công trình lưới điện cao áp vẫn còn khiêm tốn, chưa thể thực hiện cưỡng chế hoặc giải tỏa nào được thực hiện. Việc xử lý vi phạm đối với các hộ dân, xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhà ở và các công trình phụ trợ trên đất hợp pháp là rất khó khăn, phức tạp; nhiều điểm vi phạm không xác định được đất được cấp trước hay công trình lưới điện có trước do hồ sơ lưu trữ đã thất lạc, nhiều điểm vi phạm đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cải tạo nâng cao cột điện, song các hộ dân tiếp tục cơi nới, xây dựng nâng cao công trình nhà ở.

Tại một số đoạn tuyến Đường dây 500kV do truyền tải điện Đông Bắc 1 quản lý đã có một số hộ dân tự ý xây dựng các công trình nhà ở và hệ thống chuồng nuôi gia súc, gia cầm trong hành lang lưới điện. Còn tại một số tuyến Đường dây 220kV do truyền tải điện Đông Bắc 2 quản lý vẫn còn một số đơn vị khi thi công công trình của mình trong hành lang an toàn lưới điện, sử dụng cột điện để treo dây không thực hiện thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành công trình điện gây vi phạm nghiêm trọng hành lang lưới điện cao áp.

Trong thời gian làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu truyền tải điện Đông Bắc 1, Đông Bắc 2 phối hợp với Hội đồng xử lý vi phạm điện các huyện Nam Sách, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với các hộ dân đang vi phạm hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý theo quy định hiện hành. Đối với điện lực các huyện Kim Thành, huyện Ninh Giang, huyện Tứ Kỳ phối hợp với Hội đồng xử lý vi phạm điện các huyện và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và phương án xử lý nhằm giảm thiểu số vụ vi phạm trên địa bàn. Đối với các phòng, ban chuyên môn tại các huyện, khi cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… các đơn vị cần chú ý đến công trình điện đi qua, kiên quyết không cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…khi chưa di chuyển công trình điện hoặc chưa có biện pháp an toàn đối với công trình điện.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo với các đơn vị quản lý các công trình lưới điện cao áp, Hội đồng xử lý vi phạm điện các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát cụ thể các tuyến đường dây cao áp xây dựng đã lâu, xuống cấp, không còn phù hợp với quy hoạch nhưng có nhiều điểm vi phạm nghiêm trọng để tham mưu với UBND tỉnh kết hợp với đơn vị quản lý đường dây từng năm đưa vào kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp hoặc di dời các tuyến đường dây theo hướng quy hoạch mới, nhằm giảm thiểu số vụ vi phạm lưới điện cao áp.

Nguồn Bài: Nguyễn Hữu Mạnh

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả việc hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch Covid -19 (6/22/2020 7:30:48 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Giờ trái đất 2020 (3/13/2020 4:07:49 PM)
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương (12/24/2019 8:06:00 AM)
Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp Thẻ an toàn điện (11/14/2019 10:37:51 AM)
Kết quả Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 (4/2/2019 11:39:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch chiến dịch Giờ trái đất 2019 (3/11/2019 11:07:57 AM)
Kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (9/28/2018 11:22:01 AM)
Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2018 (8/14/2018 10:44:41 AM)
Kế hoạch phối hợp kiểm tra, hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (6/15/2018 11:58:58 AM)
Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 08/CT-TTg và công tác cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2018 (6/7/2018 11:01:05 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son