SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

3/20/2019 10:02:38 AM
Khảo sát, hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công năm 2019
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã gửi văn bản hướng dẫn các Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký đề án khuyến công và tiến hành khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn...
 
Thực hiện Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 22/05/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương. Để triển khai kế hoạch khuyến công năm 2019, ngay từ tháng 01 năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã gửi văn bản hướng dẫn các Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký đề án khuyến công và tiến hành khảo sát thực tế tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, qua đó xây dựng các đề án khuyến công năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt. Các nội dung hỗ trợ kinh phí khuyến công năm nay chủ yếu như sau:

          1. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, để phổ biến nhân rộng, sản phẩm mới trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố về các lĩnh vực: Chế biến nông - lâm - thuỷ sản thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp hoá chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện tử - tin học; khai thác, chế biến khoáng sản; chế biến nguyên liệu.

          2. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường, sản xuất sạch hơn, để nâng cao được năng xuất, chất lượng sản phẩm, hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hoặc tạo ra sản phẩm mới của các cơ sở CNNT.

          3. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua kết quả tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm.

          4. Hỗ trợ cơ sở CNNT thuê tư vấn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, marketting, quản trị kinh doanh; tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, đất đai, ứng dụng công nghệ, thiết bị mới liên quan đến sản xuất CNNT.

          5. Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp.

           6. Hỗ trợ các cơ sở CNNT xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

          7. Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở công nghiệp nông thôn; duy trì phát triển làng nghề.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định hiện hành, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương hướng dẫn các cơ sở CNNT lập hồ sơ đề án trình Hội đồng của tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt thời gian đến hết tháng 4/2019.

Nguồn Bài: Trần Phương Nam

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (1/2/2020 9:19:24 AM)
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019 (9/24/2019 9:14:25 AM)
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (9/12/2019 10:02:30 AM)
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (6/26/2019 2:08:10 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son