SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Thanh tra - Pháp chế

5/7/2018 8:44:04 AM
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas
Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty cổ phần Hải Dương Gas đối với 03 lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt là 260.000.000 đồng. Tịch thu và tiêu hủy 25 chai chứa LPG quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn.

Ngày 18/9/2017, Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn của một số Công ty có hoạt động kinh doanh LPG cùng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần Hải Dương Gas, địa chỉ tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có dấu hiệu: “Chiếm giữ trái phép tài sản; sử dụng trái phép tài sản; hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; sản xuất và buôn bán hàng giả; kinh doanh trái phép”. Tuy nhiên, qua xác minh và kết luận điều tra cơ bản của Công an tỉnh Hải Dương đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn không có dấu hiệu hình sự: “Chiếm giữ trái phép tài sản; sử dụng trái phép tài sản; hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; sản xuất và buôn bán hàng giả; kinh doanh trái phép” và đề nghị chuyển xử lý hành chính và dân sự.

Ngày 30/01/2018, trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Công an tỉnh, UBND tỉnh ban hành công văn số 268/UBND-VP về việc tham mưu xử lý vụ việc vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần Hải Dương Gas, trong đó giao Sở Công Thương cùng Công an tỉnh và Sở Tư pháp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vụ việc.

Theo hồ sơ Công an tỉnh bàn giao, Sở Công Thương đã nghiên cứu và tiến hành thu thập hồ sơ bổ sung, đối chiếu quy định của pháp luật, thiết lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Hải Dương Gas trong hoạt động triết nạp và kinh doanh khí. Ngày 05/4/2018, căn cứ ý kiến thống nhất của Công an tỉnh và Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã báo cáo, trình và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hải Dương Gas với 03 lỗi vi phạm: Nạp LPG vào chai quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn; triết nạp LPG khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; sản xuất, sửa chữa chai LPG khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty cổ phần Hải Dương Gas đối với 03 lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt là 260.000.000 đồng. Tịch thu và tiêu hủy 25 chai chứa LPG quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn.

Công ty cổ phần Hải Dương Gas đã chấp hành nghĩa vụ nộp tiền phạt xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 26/4/2018, Cơ quan chức năng đã thực hiện việc giao trả toàn bộ tang vật tạm giữ phục vụ điều tra kết thúc quá trình xử lý vụ việc để các bên giải quyết về dân sự và chứng kiến tiêu hủy 25 chai chứa LPG quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn tại Công ty cổ phần Hải Dương Gas.

Nguồn Bài: Phạm Đức Dũng

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (1/21/2022 3:12:26 AM)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021 (7/28/2021 9:41:15 AM)
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020 (9/29/2020 4:48:06 PM)
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (4/6/2020 10:28:54 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (3/12/2019 4:28:23 PM)
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 (11/9/2017 2:22:24 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son