SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

8/30/2021 8:10:07 AM
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8/2021
Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 08/2021 đạt 4.433 tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
* Về sản xuất công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tháng 08/2021 tăng 17,8%; trong đó tăng chủ yếu do ngành sản xuất và phân phối điện (+110,4%) và công nghiệp chế biến, chế tạo (+9,3%).

Tính chung 08 tháng đầu năm 2021, sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 39,3%.

* Hoạt động thương mại nội địa

Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 08/2021 đạt 5.152 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 08 tháng, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 40.722 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 08/2021 đạt 4.433 tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 08 tháng đầu năm đạt 34.985 tỷ đồng, tăng 6,4%.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 08/2021 đạt 719 tỷ đồng, giảm 5,2% so với tháng trước và giảm 2,1% so với cùng kỳ. Tính chung 08 tháng đạt 5.737 tỷ đồng, giảm 2,3%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08 tăng 0,18% so với tháng trước; tăng 1,84% so với tháng 12 năm trước; bình quân 08 tháng đầu năm giảm 0,12% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguồn Bài: Đức Anh (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron và đẩy nhanh tiêm vắc xin Covid-19 (8/3/2022 10:59:58 AM)
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) (7/16/2022 8:09:42 AM)
6 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Công Thương 6 tháng cuối năm 2022 (7/15/2022 7:35:29 AM)
Tỉnh Hải Dương xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản (7/13/2022 8:23:57 PM)
Kế hoạch triển khai một số hoạt động ATVSLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 (6/30/2022 7:51:59 AM)
Sở Công Thương tích cực chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà (6/20/2022 11:48:35 AM)
Hải Dương tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 (5/30/2022 8:29:09 AM)
Chuẩn bị tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch (5/26/2022 5:13:15 PM)
Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực ngành Công Thương năm 2022 (3/31/2022 1:56:16 AM)
Sở Công Thương hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3/2022) (3/14/2022 10:36:13 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son