SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 8/6/2023

ĐIỆN LỰC, NĂNG LƯỢNG

3/27/2023 1:55:38 PM
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023
Qua theo dõi, thống kê, trong 01 giờ tắt điện của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sản lượng điện năng tiết kiệm được 36.500kWh.
 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị liên quan đã triển khai xây dựng Kế hoạch số 399/KH-SCT ngày 10/3/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 nhằm tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 bằng hành động cụ thể: “Cùng tắt đèn từ 20h30 - 21h30 ngày 25/3/2023 (thứ 7)”.

Chiến dịch Giờ trái đất 2023 đã thu hút sự tham gia của các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Qua theo dõi, thống kê, trong 01 giờ tắt điện của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sản lượng điện năng tiết kiệm được 36.500kWh./.

Nguồn Bài: Nguyễn Văn Thắng (SCT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (6/2/2023 9:18:09 AM)
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện (5/5/2023 3:35:50 PM)
Kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (3/27/2023 1:55:38 PM)
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 (3/13/2023 4:14:30 PM)
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh Hải Dương (12/6/2022 2:40:27 PM)
Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực của HTX Điện xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (10/4/2022 3:33:09 AM)
Kết quả triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (9/30/2022 9:30:20 AM)
Toàn tỉnh tiết kiệm được 36.200kWh điện trong Giờ trái đất 2022 (3/28/2022 9:11:08 AM)
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chiến dịch Giờ trái đất 2022 (3/9/2022 3:47:34 AM)
Đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 và các ngày Lễ, sự kiện chính trị (1/18/2022 8:24:34 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong