SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 13/12/2018

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

1/18/2016 3:35:11 PM
Gần 2 tỷ đồng thực hiện 11 đề án khuyến công Hải Dương năm 2015
Năm 2015, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Hải Dương đã khảo sát, xây dựng 11 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí 1.815 triệu đồng...

Năm 2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Trình UBND tỉnh xét, phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN cho 12 cá nhân và công nhận 52 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh Hải Dương đợt 2, năm 2014. Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình Hải Dương tổ chức Truyền hình trực tiếp Lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN và sản phẩm CNNT tiêu biểu lần thứ 2. Tham mưu thẩm định trình Hội đồng thẩm định Trung ương xét tặng 06 hồ sơ nghệ nhân ưu tú; 03 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh công nhận 01 làng nghề TTCN, nâng tổng số làng nghề được công nhận trên địa bàn tỉnh lên 66 làng.

Cũng trong năm 2015, Trung tâm đã khảo sát, xây dựng 11 đề án khuyến công địa phương, tổng kinh phí 1.815 triệu đồng trình Hội đồng thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện. Xây dựng và trình thẩm định 07 đề án khuyến công quốc gia năm 2016.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng triển khai một số dự án thuộc Chương trình tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn như: Tổ chức hội nghị phổ biến Luật, các văn bản dưới Luật và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho cán bộ quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; hỗ trợ xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, Trung tâm tập trung vào nâng cao hiệu quả công tác khuyến công Trung ương và địa phương theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế quản lý kinh phí khuyến công của UBND tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (XTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN năm 2018 (12/7/2018 7:51:32 AM)
Hội chợ triển lãm và Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 (8/31/2018 10:06:12 AM)
Hải Dương có 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (8/30/2018 10:37:01 AM)
Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0 (8/6/2018 9:27:44 AM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 (6/26/2018 11:16:45 AM)
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm (6/6/2018 9:59:04 AM)
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/30/2018 3:06:43 PM)
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017 (12/15/2017 3:56:40 PM)
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017 (9/15/2017 3:37:05 PM)
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 (6/28/2017 9:48:46 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son